PKP SA: Jest rozwiązanie ws. systemu ulg przejazdowych

przez admin

29 sierpnia zostało wypracowane rozwiązanie w sprawie systemu ulg przejazdowych dla pracowników kolei, ich współmałżonków i dzieci oraz emerytów kolejowych, które będzie obowiązywać co najmniej do 1 września 2014 roku – poinformowała PKP SA.  Dzięki przebudowie systemu ulg spółki Grupy PKP odniosą konkretne korzyści w postaci oszczędności z tytułu m.in. rozwiązywanych rezerw w spółkach Grupy.

 Fot. Jacek Goździewicz Fot. Jacek Goździewicz

Protokół z mediacji podpisał Związek Pracodawców Kolejowych ze spółkami będącymi w sporze zbiorowym, w tym także ze spółkami z Grupy PKP.  Wypracowany system ulg będzie obowiązywał w spółkach: PKP Intercity, trójmiejska Szybka Kolej Miejska oraz u  przewoźników osobowych spoza Grupy PKP.:  w Kolejach Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Przewozach Regionalnych, Kolejach Śląskich, Kolejach Dolnośląskich oraz Kolejach Wielkopolskich.

Zgodnie z zawartym porozumieniem:
– pracownicy spółek kolejowych mają prawo do 99-proc. ulgi w drugiej klasie i możliwość dopłaty do ulgi w klasie pierwszej (o ile przepracowali co najmniej 5 lat na kolei)
– dzieci pracowników będą miały ulgę w wymiarze 80 proc. w całości finansowaną przez pracodawcę,
– współmałżonkowie będą mieli ulgę w wysokości 80 proc. przy zachowaniu częściowej odpłatności (pracownik płaci 50 proc. wartości ulgi za współmałżonka).
– emeryci i renciści kolejowi będą mieli prawo do ulgi 99 proc. przy zachowaniu częściowej odpłatności: dwa pakiety na przewoźników (pierwszy pakiet: PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, SKM Trójmiasto, Warszawska Kolej Dojazdowa, oraz drugi pakiet: Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie oraz Koleje Dolnośląskie za opłatą 50 zł/rok każdy)

– Kolejarze i ich rodziny nadal będą mogli korzystać z systemu preferencyjnych ulg na przejazdy koleją. Dodatkowo wypracowane porozumienie urealnia system, szczególnie w zakresie ulg dla emerytów. W ramach nowego systemu z ulgi będą korzystać ci emeryci, którzy rzeczywiście korzystają z kolei. Dodatkowym sukcesem jest dołączenie do porozumienia Kolei Dolnośląskich – mówi Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP SA..

Do 2012 roku wszyscy emeryci mieli wykupywane ulgi dla przewoźników przez pracodawców. Powodowało to konieczność zawiązywania rezerw celowych w bilansach spółek na ten cel w związku z sukcesywnym odchodzeniem na emeryturę pracowników. Obecne rozwiązanie urealni system ulg dla emerytów: z ulgi będą korzystały te osoby, które rzeczywiście jeżdżą koleją. Z szacunków PKP SA wynika, że ulgi przejazdowe wykupuje 50 proc. emerytów.

Oszczędności z tytułu rozwiązanych rezerw na przyszłe świadczenia dla emerytów szacowane są na ponad 200 mln zł w 2013 roku.

– Nowy system ulg przejazdowych jest częścią zmian, jakie przeprowadzamy na kolei. Współpracujemy ze stroną społeczną, tak by znaleźć kompromis między potrzebami pracowników a sytuacją ekonomiczną spółek. Po wypracowaniu kompromisu w PKP Cargo w sprawie paktu gwarancji pracowniczych, porozumienie w sprawie ulg pokazuje, że dialog między zarządem a stroną społeczną jest możliwy i może być prowadzony w konstruktywnej atmosferze  –  mówi Piotr Ciżkowicz.

Źródło – Rynek Kolejowy