Czy w obronie praw nabytych kolejarzy trzeba będzie strajkować !?

Komunikat z dn. 06.10.2008 W związku z zerwaniem dialogu społecznego z koljeowymi związkami zawodowymi oraz nie realizowaniem wcześniej podpisanego porozuimienia z rządem RP Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ “Solidarność” i Związek…

Jana Paweł II “LABOREM EXERCENS” cd.

Równocześnie jednak zachodzi różnica pomiędzy cechami a związkami zawodowymi w tym zasadniczym punkcie, że nowożytne związki zawodowe wyrosły na podstawie walki pracowników, świata pracy, a przede wszystkim robotników przemysłowych o ich słuszne uprawnienia w stosunku…