Polaczek pyta ws. prywatyzacji PKP Cargo

przez admin

Poseł PiS i były minister transportu Jerzy Polaczek w swojej interpelacji zadał kilkanaście pytań dotyczących procesu prywatyzacji PKP Cargo. Jego zdaniem, największe wątpliwości budzą kwestie procedury zbywania akcji przewoźnika, a także sposobu i finansowania działalności konsorcjum doradczego z liderem McKinsey Company Poland.

 Fot. Mariusz Rzekęć Fot. Mariusz Rzekęć

Jak podaje Polaczek, od roku 2009 minister infrastruktury prowadził prace zmierzające do opracowania i przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Kolejowego do roku 2015. W dniu 11 sierpnia 2010 r. na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury opublikowano informację o skierowaniu projektu Programu do konsultacji społecznych, które miały trwać do 15 września 2010 r. Do dnia dzisiejszego nie został opublikowany rezultat przeprowadzonych konsultacji i ostateczna wersja Programu po konsultacjach – zwraca uwagę poseł PiS. Według niego, w tej sytuacji zasadne jest pytanie o wyniki przeprowadzonych konsultacji Programu w części odnoszącej się do prywatyzacji PKP Cargo SA oraz o stanowiska przedstawione w toku konsultacji przez zainteresowane podmioty, organizacje zawodowe, organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Tymczasem, zdaniem Polaczka, w dniu 1 marca 2011 Rada Ministrów, na wniosek Ministra Infrastruktury dokonała zmian w obowiązującej Strategii dla Transportu Kolejowego do roku 2013, wprowadzając zapisy, które mają legitymizować przygotowany wcześniej plan prywatyzacji PKP Cargo SA i zmieniając wartość spodziewanych wpływów z tej prywatyzacji, w sytuacji kiedy jeszcze nikt nie złożył oferty cenowej. Co więcej, te zmiany w najważniejszym dokumencie programowym polskiego kolejnictwa, jakim jest Strategia dla Transportu Kolejowego do roku 2013, zostały wprowadzone bez wymaganych prawem konsultacji społecznych – uważa poseł.

Wobec powyższego, Jerzy Polaczek zadał pytanie, czy akcje PKP Cargo będą zbywane przez MI, czy też może przez PKP SA lub samą prywatyzowaną spółkę? Parlamentarzysta chciał się również dowiedzieć, czy minister infrastruktury udzielał pełnomocnictw i komu dotyczących prowadzenia przygotowań do prywatyzacji PKP Cargo, obejmujących w szczególności: wybór doradców prywatyzacyjnych, wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych i określenie strategii prywatyzacji operatora. Dla kogo pracowała oraz kto finansował działania firmy doradczej – konsorcjum firm z liderem McKinsey Company Poland Sp. z o.o.? – pytał Polaczek. Czy jest to doradca Ministra Infrastruktury? Czy jest to doradca PKP SA? Czy jest to doradca PKP Cargo? Ponadto parlamentarzysta chciał się dowiedzieć, jaki był szczegółowy zakres merytoryczny oraz wartość zleceń doradczych realizowanych przez konsorcjum firm, których liderem był McKinsey Company Poland sp. z o.o. na rzecz PKP Cargo w latach 2008 – 2010 i kto był zamawiającym dla tych prac? Dlaczego wybrano tryb zbycia akcji PKP Cargo na rzecz inwestora branżowego i/lub finansowego jeśli żaden podmiot w tej branży działający na rynku polskim nie jest większy od PKP Cargo, a wszyscy najwięksi europejscy przewoźnicy kolejowi są to nadal firmy państwowe? – pytał poseł PiS.

Były minister transportu chciał także wiedzieć, jaki jest „los” projektu Programu Rozwoju Transportu Kolejowego do 2015 roku, który przygotowywał minister infrastruktury, którego termin konsultacji społecznych minął 15 września 2010 r. w tej jego części, która dotyczy zagadnień prywatyzacji PKP Cargo SA. Polaczek zapytał także, na jakiej podstawie prawnej Rada Ministrów (w lutym 2011 r.) bez wymaganych prawem konsultacji społecznych wprowadziła w Strategii dla Transportu Kolejowego do 2013 roku (przyjętej przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2007 r.) zapisy w zakresie większościowej sprzedaży akcji PKP Cargo w ramach planu jego prywatyzacji?

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk odpowiedział, że konsorcjum firm doradczych została sfinansowana przez PKP SA. „W zakresie pytania dotyczącego szczegółowego zakresu merytorycznego oraz wartości zleceń doradczych realizowanych przez konsorcjum spółek z liderem McKinsey & Company Poland Sp. z o.o. na rzecz PKP Cargo SA w latach 2008-2010, uprzejmie informuję, że PKP Cargo SA jest spółką prawa handlowego i zawieranie umów handlowych leży w kompetencji zarządu tej spółki. Udostępnienie szczegółowych informacji związanych z umową bez zgody spółki mogłoby spotkać się z zarzutem naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Odnosząc się do pytania odnośnie powodu wyboru takiego a nie innego trybu zbycia akcji przewoźnika, Grabarczyk odpowiedział, iż uzasadnienie obrania tej drogi „zawarte jest w strategii prywatyzacyjnej spółki, będącej dokumentem, któremu nadano klauzulę 'zastrzeżone'” – podał minister infrastruktury. Grabarczyk podkreślił także, że projekt „Programu działań dla rozwoju rynku transportu kolejowego do roku 2015” wymaga weryfikacji, „nad czym obecnie trwają prace”. Jednocześnie poinformował, że zmiany wprowadzone przez Radę Ministrów do „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” nie wymagały bezwzględnego wymogu konsultowania jej z podmiotami społecznymi.

 

(źródło: mg, Rynek Kolejowy, 27 kwietnia 2011)