Kolejne pociągi do odwołania.

Związkowcy! Kolejarze! Pasażerowie! Informuję, że dotarła do nas bulwersująca wiadomość – od 1 stycznia 2009 Śląski Urząd Marszałkowski planuje odwołać 58 pociągów, a 52 pociągi mają kursować tylko w dni robocze. Nowy rozkład jazdy obowiązujący…

Notatka

Notatka ze spotkania w dniu 22 października 2008 r. Na zaproszenie Związku Pracodawców Kolejowych w dniu 22 października 2008 roku w Centrali Spółki PKP S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych z Przewodniczącym…

Czy w obronie praw nabytych kolejarzy trzeba będzie strajkować !?

Komunikat z dn. 06.10.2008 W związku z zerwaniem dialogu społecznego z koljeowymi związkami zawodowymi oraz nie realizowaniem wcześniej podpisanego porozuimienia z rządem RP Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Związek…

Jana Paweł II „LABOREM EXERCENS” cd.

Równocześnie jednak zachodzi różnica pomiędzy cechami a związkami zawodowymi w tym zasadniczym punkcie, że nowożytne związki zawodowe wyrosły na podstawie walki pracowników, świata pracy, a przede wszystkim robotników przemysłowych o ich słuszne uprawnienia w stosunku…