Ugoda sądowa z p. Grzegorzem Pawlakiem

przez admin

Ugoda sądowa z p. Grzegorzem Pawlakiem

 

Robert Sobota przeprasza Grzegorza Pawlaka za to, że naruszył jego dobra osobiste, bezpodstawnie rozpowszechniając o nim nieprawdziwe, nieskonsultowane z Grzegorzem Pawlakiem w dacie publikacji artykułów informacje dotyczące: awansowania na stanowisko inspektora, jako przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, przed ukończeniem studiów, wbrew ZUZP; uchylania się od odpowiedzialności i złożenia wyjaśnień w sprawie zgłoszenia o podłożenia ładunku wybuchowego oraz przyczynienia się do odwołania kierownictwa Komendy Regionalnej SOK – w artykułach pod tytułem „Laurka dla Komendanta Głównego SOK (Związki zawodowe pracowników czy też „związki zawodowe” pracodawcy?)” oraz „Postscriptum do artykułu Laurka dla Komendanta Głównego SOK”.

                                                    Robert Sobota