Ładniak do Prześlugi: Zamiast oskarżać lepiej przedstawić ofertę

przez admin

Nawiązując do kolejnej wypowiedzi członka zarządu PKP SA Pana Jacka Prześlugi, zamieszczonej w dniu 6 lipca na internetowej stronie „Rynku Kolejowego”, w której zarzuca mi „zapominanie” niektórych faktów, powtórnie przedstawiam stan obecny współpracy dotyczącej dworców kolejowych:

 Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna

1. Koleje Dolnośląskie, po otrzymaniu projektu umowy z PKP SA Oddziału Dworce Kolejowe dotyczącej czterech dworców, podpisały ją w 2009r i terminowo opłacają wystawiane faktury za dworce: Legnica (kasa biletowa), Jelenia Góra, Wałbrzych Główny i Wrocław Główny (obecnie nieczynny). W chwili otwarcia tymczasowego dworca Wrocław Główny, od PKP SA Oddział Nieruchomości, Koleje Dolnośląskie otrzymały projekt umowy, podpisały ją i również terminowo opłacają należności. Nie jest więc prawdą, że Koleje Dolnośląskie uchylają się od podpisywania umów i ponoszenia kosztów utrzymania dworców.

2. Z wymienionych przez Pana Prześlugę 30 dworców na trasach obsługiwanych wyłącznie przez Koleje Dolnośląskie znajduje się pięć dworców: Głuszyca, Nowa Ruda, Ścinawka Średnia, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów.

Sądzę, że zamiast publicznie oskarżać przewoźnika o brak woli podpisania umowy, należałoby, tak zwyczajnie, najpierw przedstawić ofertę proponowanych usług związanych z poszczególnymi dworcami, wraz z propozycją opłat adekwatną do zakresu i standardu tych usług. Informuję, że do dziś do Kolei Dolnośląskich nie wpłynęła żadna taka oferta.

Proponuję do rozmów zaprosić również przedstawicieli samorządów lokalnych i zaproponować możliwość przejęcia tych dworców, ponieważ to ich mieszkańcy ewentualnie będą z nich korzystać. Po konsultacjach można byłoby podjąć decyzję, co do ich przyszłości.

Myślę, że zgodzi się Pan ze mną, przynajmniej w tym, że wyjaśnienie stanowiska stron w tej sprawie powinno nastąpić najpierw w relacjach dwustronnych, do czego serdecznie zapraszam.

Genowefa Ładniak
Prezes Zarządu
Kolei Dolnośląskich S.A.

 Źródło – Rynek Kolejowy