PKP SA przekazały majątek Przewozom Regionalnym

przez admin

Polskie Koleje Państwowe i kolejowy przewoźnik Przewozy Regionalne podpisały umowy notarialne wnoszące aportem do samorządowej spółki Przewozy Regionalne dwadzieścia sześć nieruchomości PKP SA  o wartości 270 milionów złotych. Tym samym spółka samorządowa Przewozy Regionalne przejęła na własność cały niezbędny majątek od PKP SA.

 Fot. ilco, sxc.hu  Fot. ilco, sxc.hu

PKP S.A. przekazała już wszystkim spółkom Grupy PKP nieruchomości o wartości 6 miliardów złotych. W tym roku PKP S.A. przekaże majątek o wartości 700 mln złotych.

Lista aportowanych nieruchomości została wspólnie uzgodniona przez Przewozy Regionalne i PKP S.A. Przekazywane obiekty to grunty, zaplecza techniczne, pomieszczenia administracyjne w trzynastu województwach. Wśród nich, dwa największe kompleksy to: hale naprawcze i zaplecza techniczne w Idzikowicach (województwo łódzkie) o wartości 20 mln złotych oraz we Wrocławiu o wartości 28 milionów złotych.

Grunty i budynki wnoszone do innych spółek muszą mieć tzw. zdolność aportową. Aby PKP S.A. mogła je przekazać muszą one zostać: uwłaszczone na rzecz PKP S.A., wydzielone z terenów zamkniętych, naniesione na mapy geodezyjne, oraz oszacowane przez niezależnych rzeczoznawców. Proces przygotowania jednej nieruchomości do aportu trwa od pół do półtora roku.

Polskie Koleje Państwowe S.A. zgodnie z ustawą o restrukturyzacji i komercjalizacji PKP wnoszą do obecnych i byłych spółek Grupy PKP niezbędny dla ich funkcjonowania majątek. Nieruchomości wnie-sione przez PKP S.A. do spółek kolejowych mają wartość 6 miliardów złotych. W tym roku PKP S.A., poza aportem do Przewozów Regionalnych, wniesie nieruchomości o wartości ponad 400 milionów złotych między innymi do spółek: PKP CARGO S.A., PKP Energetyka S.A., Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Łącznie w 2010 roku PKP S.A. wniesie do Spółek nieruchomości o wartości około 700 milionów złotych.

Przekazanie nieruchomości samorządowej spółce Przewozy Regionalne umożliwiła nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Nowelizacja ustawy umożliwia PKP SA wniesienie do Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, odkupienie udziałów objętych przez PKP SA z tego tytułu przez Skarb Państwa oraz nieodpłatne przekazanie udziałów przez Skarb Państwa na rzecz samorządów województw.
 

(źródło: PKP SA, 3 sierpnia 2010)