Nasz przedstawiciel w Radzie Nadzorczej PKP S.A.

przez admin

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej PKP S.A. pan Andrzej Sojecki przesłał pismo CKW PKP S.A. z dnia 6 lipca br. w sprawie stwierdzenia ważności i ogłoszenia wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP S.A. piątej kadencji. CKW PKP S.A. stwierdziła ważność wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej spółki oraz ogłosiło za wybranych do tejże Rady następujące osoby: Leszka Miętka (Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych), Henryka Sikorę (Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność”) oraz Stanisława Marka Stolorza (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP).

W związku z powyższym:

Koleżanki i Koledzy,

Chciałbym bardzo gorąco podziękować przewodniczącym Przedstawicielstw Terytorialnych Federacji ZZP PKP, szefom jednolitych Związków Zawodowych, a przede wszystkim przewodniczącym naszych międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych, za zaangażowanie i aktywność w zbieraniu podpisów pod moją kandydaturą na kandydata przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej spółki PKP S.A. Szczególnie gorąco dziękuję tym wszystkim, którzy złożyli swe podpisy pod moją kandydaturą.

Dzięki Waszej aktywności pod moją kandydaturą zebraliście w sumie ponad 8 tysięcy podpisów. Liczba ta pozwoliła mi ponownie zasiąść w najwyższym organie korporacyjnym spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. by skutecznie bronić interesów pracowniczych, jak też uczestniczyć w wytyczaniu właściwego kierunku rozwoju polskich kolei, a zwłaszcza spółek Grupy PKP. Jeszcze raz dziękuję wszystkim członkom i działaczom Federacji za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji zbierania podpisów pod moją kandydaturą na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A.

STANISŁAW STOLORZ

Przewodniczący
Federacji ZZP PKP