Śląskie dopłaci więcej Przewozom Regionalnym

przez admin

Zarząd województwa śląskiego podjął decyzję o przyznaniu Przewozom Regionalnym ponad 120 mln zł dotacji na organizację przewozów pasażerskich. Zwiększenie tej kwoty z planowanych 90 mln zł to odpowiedź na zagrożenie kryzysem w obowiązującym modelu organizacji kolejowych przewozów pasażerskich w regionie.

 Fot. Mariusz Rzekęć Fot. Mariusz Rzekęć

Mimo, iż jest to kwota o ponad 30 mln wyższa od środków zapisanych na ten cel w budżecie i o ponad 50 mln przekracza środki wynikające z wiążącej strony umowy ramowej, konieczna była redukcja połączeń na niektórych odcinkach tras.

– Musieliśmy zgodzić się na ograniczenie pracy przewozowej o ponad 1 mln pockm w skali roku na trasach, gdzie było najmniej pasażerów. Województwa nie stać na płacenie jeszcze większej kwoty niż ta, na którą przystaliśmy, bo i tak przez Przewozy Regionalne jesteśmy już maksymalnie zadłużeni – tłumaczy Łukasz Czopik, sekretarz województwa.

Zwiększenie dotacji wiązać się będzie z ograniczeniem wydatków na inne inwestycje oraz pozostałe działania zaplanowane do realizacji w tym roku, tam bowiem będziemy szukać brakujących 30 milionów. Zaciągnięcie kredytu na zwiększenie dotacji nie jest możliwe ze względu na zagrożenie przekroczenia ustawowych progów zadłużenia.

Mimo stopniowego ograniczania pracy przewozowej realizowanej przez Przewozy Regionalne, koszty spółki nie ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. W 2011 roku za 8,1 mln pockm województwo przekazało Spółce dotację w wysokości 156 mln zł. W tym roku przy 5,7 mln pockm dopłata wynosić ma ponad 120 mln zł (praca przewozowa PR zmniejszyła się o 33% przy 20% obniżeniu poziomu dofinansowania).

– Wpływ na tę sytuację ma także to, że Przewozy Regionalne nie potrafią poradzić sobie z przerostem zatrudnienia – wyjaśnia Łukasz Czopik. Koleje Śląskie, wykonując rocznie 2,6 mln pockm, zatrudniają na stałe 300 osób. Przewozy Regionalne, realizując tylko dwa razy większą pracę przewozową, zatrudniają około 2000 pracowników.

Teraz zarząd województwa czeka na odpowiedź Przewozów Regionalnych dotyczącą ostatecznej wysokości dofinansowania oraz kształtu rozkładu jazdy.

Przypomnijmy, w tegorocznym budżecie województwa śląskiego na organizację przewozów pasażerskich przeznaczono 132,2 mln zł. Z tej kwoty 39,5 mln zł przyznano Kolejom Śląskim. Tymczasem pierwotne oczekiwania Przewozów Regionalnych były o ponad 50 mln zł większe od ok. 92 mln zł, które pozostały po podziale budżetu na dotowanie przewozów pasażerskich.

Dotacja z samorządu województwa ma na celu pokrycie różnicy między przychodami a kosztami ponoszonymi przez przewoźników przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, które zostały objęte umową na świadczenie usług publicznych.

Źródło – Rynek Kolejowy