List Prezydenta RP z okazji Święta Kolejarza

przez admin

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystej gali Święta Kolejarza

Sala Kongresowa w Warszawie

 

Szanowni Państwo!

 
Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych w warszawskiej Sali Kongresowej uczestników centralnej uroczystości Święta Kolejarza. Najlepsze życzenia i wyrazy szacunku kieruję także do wszystkich pracowników spółek wchodzących w skład Grupy PKP.

Reprezentują Państwo środowisko pracownicze, które może się poszczycić bogatą, sięgającą na ziemiach polskich połowy XIX wieku historią. Kolejarz to zawód tradycyjnie otoczony w naszym kraju od czasów II Rzeczypospolitej społecznym poważaniem. Ogromny w tym udział ma postawa ludzi w kolejarskich mundurach, którzy pojmowali swoją pracę jako służbę publiczną, dając wielokrotnie dowody patriotyzmu, profesjonalizmu i odpowiedzialności.

Ten etos służenia Ojczyźnie uwidocznił się w chwili, kiedy broniliśmy przed bolszewikami odzyskaną świeżo niepodległość, w czasie wojny i niemieckiej okupacji. Chlubną kartę zapisali kolejarze w latach PRL-u przyłączając się do akcji protestacyjnych w obronie praw obywatelskich i godności człowieka. Kolejarze stanowili również jedną z najsilniejszych struktur powstałego w 1980 roku wielkiego ruchu „Solidarności”.

Są Państwo spadkobiercami tych pięknych tradycji i kontynuatorami dzieła służenia państwu i społeczeństwu przez instytucję mającą ogromne zasługi dla rozwoju i gospodarki kraju. Mimo pojawienia się konkurencji ze strony innych przewoźników, kolej zajmuje nadal ważne miejsce w systemie infrastruktury komunikacyjnej i transportowej Polski. Aby mogła sprostać wymaganiom pasażerów i potrzebom XXI wieku  musi się jednak modernizować i przekształcać. Tak już się zresztą dzieje. Trwająca przebudowa infrastruktury, remonty dworców, węzłów i magistral, zakup nowoczesnego taboru, zmieniają oblicze polskich kolei. Była o tym mowa podczas niedawnego Kongresu Kolejowego, który zajął się stojącymi przed koleją wyzwaniami i wymagającymi rozwiązania trudnymi problemami.

Tegorocznym obchodom Święta Kolejarza towarzyszy motto: „Razem dla Kolei”. Jestem przekonany, że dzięki wysiłkowi wszystkich, którym leży na sercu pomyślna przyszłość tego przewoźnika uda się zrealizować ambitne plany, które stawiają Państwo przed sobą. Dziękując polskim kolejarzom za codzienną, ciężką pracę, tego właśnie życzę wszystkim pracownikom Polskich Kolei Państwowych. Życzę Państwu zdrowia oraz wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności. Gratuluję osobom uhonorowanym dzisiaj wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz złotymi i srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę. Te zaszczytne wyróżnienia są wyrazem uznania dla Państwa za wieloletnią, sumienną pracę służącą dobrze kolei i realizowanym przez nią zadaniom. Wszystkich uczestników gali Święta Kolejarza raz jeszcze serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu udanego przebiegu uroczystości.

 Źródło – Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej