KONIEC DIALOGU SPOŁECZNEGO !

przez admin
pdf

Informuję, że w dniu dzisiejszym wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe tj. FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność zawiesiły swój udział w pracach Komisji Trójstronnej, jej zespołach problemowych i branżowych, a także w pracach WKDS.

W załączeniu przesyłam do wiadomości treść pisma strony związkowej,  które w dniu dzisiejszym zostało przekazane w trakcie plenarnego posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych – premierowi Donaldowi Tuskowi.

Wobec powyższego wnoszę o stosowanie się do podjętych ustaleń.

Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym został powołany wspólny ogólnopolski komitet protestacyjno-strajkowy FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność. Najbliższe spotkanie sztabów protestacyjnych zaplanowano na  dzień 4 lipca.  Ostateczne decyzje co do planowanych działań zostaną podjęte podczas spotkania Prezydiów central związkowych jakie zaplanowane zostało na dzień 11 lipca.

Informacja szczegółowa o przebiegu wspólnych działań protestacyjno-strajkowych zostanie przekazana  po ww. spotkaniach.

Z upoważnienia Prezydium FZZ
Tadeusz Chwałka
Przewodniczący FZZ

pdf Pismo do Premiera