Dzień Kolejarza IZ Częstochowa

przez admin
W dniu 17.10.2008 w przepięknym zajeździe w Kruszynie zorganizowano tradycyjny Dzień Kolejarza dla Związkowców Zakładowej Organizacji ZZKŚL IZ Częstochowa. Federację ZZP PKP reprezentował v-ce przewodniczący Jan Piechel, Zarząd Główny ZZKŚL sekretarz kol. Renata Wicha oraz Robert Sobota. Gospodynią uroczystości była przewodnicząca Zarządu Zakładowego kol. Joanna Klekot, która powitała przybyłych na uroczystości :

Szanowni Państwo drodzy goście , koleżanki i koledzy Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich istnieje w naszym Zakładzie od 1998r. i liczy sobie 303 osoby. Inicjatorką jego założenia była nasza kol. Ewa Płonka dziś z- ca dyr. Zakładu .  dzięki Waszemu zaufaniu  od 2 kadencji  to ja pełnię tę zaszczytną ale i odpowiedzialną funkcje przewodniczącej.

Związek przeżywał różne zmiany organizacyjne zakładu jak i samego związku. Nie mniej jednak , zawsze na pierwszym miejscu liczył się człowiek, pracownik i jego dobro. Zawsze staraliśmy się pomagać i wspierać tych którzy wołali o pomoc, choć udawało się to w większym lub mniejszym stopniu.

Przynależność związkowa to nie tylko przyjemności ale to także ciężka praca zwrócona przede wszystkim na człowieka i jego potrzeby, wymagająca dostrzeżenia i wychwycenia tych sytuacji gdzie pomoc jest konieczna i niezbędna ale nie zawsze widziana gołym okiem.

Jan Paweł II w   Laborem exercens   głosił że prawo do tworzenia związków zawodowych wynika z prawa do wolności że w dzisiejszych czasach istnieje silna potrzeba istnienia organizacji związkowych chroniących interesy pracowników.

W myśl tego staramy się być niejako strażnikami prawa do godnej pracy i płacy.

Praca związkowa czasami jest trudna i niewdzięczna ale choćby malutki spełniony sukces zawsze regeneruje nasze siły i motywuje do dalszego działania. Przeżywaliśmy już kilka takich  trudnych chwil jak strajki i okresy niepewności gdzie istniała groźba  zwolnień z pracy – ale poradziliśmy sobie.

W tym miejscu pragnę  podziękować wszystkim organizacjom związkowym działającym w naszym zakładzie, za to że w tych trudnych i decydujących chwilach gdzie ważą się losy naszych pracowników ale i także samego zakładu potrafimy stanąć ponad podziałami a wspólne osiągnięcie zamierzonego celu staje się najważniejsze.

To prawda że nie zawsze się zgadzamy każdy z nas ma swój punkt widzenia ale potrafimy ze sobą rozmawiać i to jest najważniejsze. I za to im dziękuję.

Korzystając z tej niepowtarzalnej okazji chcę podziękować tym , którzy mimo różnych sytuacji życiowych i zawodowych starają się żyć naszym życiem związkowym i zawsze są zwróceni na potrzeby drugiego człowieka Dla nich i za Was pragnę  dzisiaj wznieść  toast  życząc w tym szczególnym dniu jakim jest Święto Kolejarza samych sukcesów zawodowych i osobistych, optymizmu, uśmiechu i radości życia, oraz wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do wytyczonego  celu. Życzę wam wszystkiego najlepszego.

Honorowe Odznaki ZZK ŚL. dostali Małgorzata Serwicka, Jacek Findziński i Witold Szymański. 20 czołowych działaczy otrzymało dyplomy.
Po przemówieniach i oficjalnym otwarciu była „przednia” zabawa.