Dziękujemy wszystkim

przez admin

Koleżanki i Koledzy.

Na naszej stronie internetowej i na różnych forach społecznościowych zwróciliśmy się do wszystkich z otwartym sercem o jakąkolwiek pomoc dla uchodźców z walczącej Ukrainy. Szczególnie chcieliśmy skierować uwagę na pomoc matkom z dziećmi zakwaterowanym w Domu Wczasowym Kolejarz w Muszynie. Nie spodziewaliśmy się tak spontanicznej reakcji nie tylko członków Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, ale także wielu spółek kolejowych i indywidualnych kolejarzy. Mamy stały kontakt z organizatorami tej pomocy na miejscu w Muszynie i wiemy, że Wasza pomoc jest efektywnie wykorzystywana w codziennej opiece tych pokrzywdzonych ludzi. Do tej pory już zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa i wierzymy, że nasza pomoc będzie im jeszcze potrzebna, gdyż sytuacja na Ukrainie wskazuje, że zostaną oni u nas na długo. Aktualne więc będą także cele, na które przeznaczamy Państwa pomoc. Jest to zapewnienie w chwili obecnej 430 uchodźcom (docelowo 700) podstawowych potrzeb życiowych, lekarstw, środków higieny, odzieży oraz pomocy psychologicznej, a także organizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci. Niezbędny jest zatem stały napływ środków finansowych, aby przynajmniej częściowo poczuli się jak w domu.

Za wszelką pomoc, gorące serca, solidarność, człowieczeństwo i wiele znaczące wsparcie bardzo serdecznie WSZYSTKIM dziękujemy, a szczególnie naszym członkom, zarządom zakładowym i międzyzakładowym ZZK Śl., osobom prywatnym oraz personelowi DW Kolejarz.

Przypominamy, że wpłat na rzecz uchodźców można dokonywać na specjalnie utworzone konto PTU Kolejarz Sp. z o.o. w banku PKO BP S.A. o nr 03 1020 3453 0000 8002 0337 7579 z dopiskiem: „Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy”.

Wykażmy naszą solidarność!

STANOWISKO PREZYDIUM FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy wyraża stanowcze oburzenie nieusprawiedliwionym, militarnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zdecydowanie potępiamy wszelkie akty agresji i ludobójstwa, solidaryzując się z ofiarami działań wojennych, w tym zwłaszcza z bezbronnymi osobami cywilnymi. W tej tragicznej sytuacji na Ukrainie pochylamy się z troską nad losem jej mieszkańców. Jednocześnie podejmujemy aktywne działania, niosąc czynną pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Renata Wicha


Poza tym informujemy, że Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował ogólnopolską, bezpłatną wyszukiwarkę ofert pracy dla obywateli Ukrainy.

Jeśli Państwa firma ma wakaty, zachęcamy do bezpłatnego dodawania ogłoszeń na stronie: www.pl4ua.info