POMAGAMY

przez admin

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Nikt z nas nie spodziewał się, że dojdzie do takiej tragicznej sytuacji, jaką jest wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jest to najczarniejszy scenariusz dzisiejszych czasów. Tym bardziej, że dzieje się to wszystko tak blisko nas, a najbardziej cierpią na tym bezbronni cywile z Ukrainy. Całą sytuacją bardzo przerażeni i zdeterminowane są nasi członkowie. Dlatego też postanowiliśmy pomóc tym najbardziej potrzebującym.

W naszym ośrodku „Kolejarz” w Muszynie znalazło schronienie ponad 100 matek z dziećmi. Przy dofinansowaniu z UM Muszyna personel domu wczasowego zapewnia im zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę. I to właśnie dla nich przekazaliśmy środki finansowe z Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Katowicach.

Jednocześnie proszę organizacje zakładowe i międzyzakładowe ZZK Śl. do wsparcia finansowego w ramach swoich możliwości finansowych.

Myślę, że konieczność takiego wsparcia jest tak oczywista, że wszelkie uzasadnienia tego projektu są zbędne.

Poniżej przedstawiamy apel Federacji ZZK o pomoc:

Polscy kolejarze dla uchodźców z Ukrainy

Zdajemy kolejny egzamin z bycia człowiekiem, bycia kolejarzem. W myśl naszego zawodowego etosu, aby  okazywać troskę o drugiego człowieka, jednoczymy swoje siły, wspierając uchodźców z Ukrainy.

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy podejmując to wyzwanie zapewniła opiekę grupie 121 kobiet z dziećmi i osób starszych w Domu Wypoczynkowym „Kolejarz” w Muszynie. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Małopolskim zamierzamy przyjąć docelowo 700 osób, które dotrą do ośrodka etapami.

Uchodźcy mają zapewniony nocleg i wyżywienie, potrzebne są im jednak artykuły pierwszej potrzeby. Dla dzieci przebywających w tym ośrodku zamierzamy przygotować spotkania z psychologami, zorganizować specjalne zajęcia z animatorem mówiącym po ukraińsku oraz przekazać im zestawy nowych książek oraz pomocy dydaktycznych, co zapewni im ciągłość nauki w języku ukraińskim.

Na te cele niezbędne są środki finansowe.

W związku z tym zwracamy się z apelem i gorącą prośbą do wszystkich spółek kolejowych o wsparcie naszej akcji i pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

Okażmy im swoją solidarność!

 Pomoc finansową prosimy kierować na konto: 03 1020 3453 0000 8002 0337 7579  

z dopiskiem: Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy