Dalszy ciąg działań w sprawie obrony miejsc pracy w Śląskim Zakładzie PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach

przez admin
pdf

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie  przedstawicieli organizacji związkowych w sprawie dalszych działań mających na celu obronę miejsc pracy w Tarnowskich Górach. W spotkaniu uczestniczył Ryszard Lach, Andrzej Gwóźdź, Jarosław Ślepaczuk i pełnomocnictwa udzielił Mirosław Brzeźniak.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie  przedstawicieli organizacji związkowych w sprawie dalszych działań mających na celu obronę miejsc pracy w Tarnowskich Górach. W spotkaniu uczestniczył Ryszard Lach, Andrzej Gwóźdź, Jarosław Ślepaczuk i pełnomocnictwa udzielił Mirosław Brzeźniak.

Podczas spotkania podjęte zostały poniższe ustalenia:

1. Organizacje związkowe zwracają się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie strajku w Śląskim Zakładzie Spółki – (omówiono zakres, projekt regulaminu przeprowadzenia strajku oraz wytypowano osoby, spośród tych pracowników, którzy już zadeklarowali czynny  udział).

2. Przyjęto treść pisma do Dyrektora Zakładu w sprawie zaprzestania wręczania porozumień zmieniających umowę o pracę.

3. Przygotowano po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu nowo wybranych Parlamentarzystów prośbę o pomoc w wiadomej sprawie. Pisma zostały przekazane do następujących Posłów – Jerzego Polaczka, Wojciecha Szaramy, Barbary Dziuk, Bożeny Borys Szopy, Tomasza Głogowskiego oraz Senatora Stanisława Koguta.

Wszystkie pisma w załączeniu.

J. Ślepaczuk

pdfPismo 1

pdfPismo 2

pdfPismo 3