17 września EURO – manifestacja

przez admin

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Forum Związków Zawodowych z udziałem Przewodniczących ogólnopolskich organizacji członkowskich FZZ, podjęto decyzję o uczestnictwie organizacji członkowskich FZZ (w tym Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP) w Euro-manifestacji. Euro-manifestacja pod hasłem „Nie dla polityki cięć”; „Tak dla miejsc pracy i praw pracowniczych”; „Tak dla europejskiej solidarności” organizowana jest przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych na wniosek OPZZ i NSZZ Solidarność. Decyzja o tejże manifestacji zapadła podczas ostatniego kongresu EKZZ, który odbył się w maju br. w Atenach.

Euro-manifestacja odbędzie się dnia 17 września 2011 r. we Wrocławiu (spotkanie przed Stadionem Olimpijskim we Wrocławiu). Manifestacja ruszy o godzinie 13.30 ulicami Adama Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie do Placu Grunwaldzkiego, następnie ulicami Oławską i Szewską do Rynku, gdzie odbędzie się wiec z udziałem władz EKZZ i europejskich central związkowych. O wyborze Wrocławia zdecydował fakt przejęcia przez Polskę unijnej prezydencji i zaplanowanego na 17 września br. we Wrocławiu spotkania ministrów finansów krajów Unii Europejskiej.

Forum Związków Zawodowych jako trzecia, reprezentatywna centrala związkowa otrzymała zaproszenie do udziału w w/w manifestacji. Związkowcy z całej Europy będą domagać się zaprzestania polityki ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń, a także zaprotestują przeciwko degradacji standardów społecznych.

Bieżące informacje dotyczące manifestacji zamieszczane będą na stronie www.fzz.org.pl

Do pobrania: