Związki nie zgadzają się na projekt ws. ulg

przez admin

Przedstawiciele Związku Pracodawców Kolejowych przekazali stronie społecznej reprezentowanej przez siedem kolejowych związków zawodowych projekt porozumienia w sprawie ulg przejazdowych w roku 2014 i latach następnych.

Strona związkowa wyraziła wolę kontynuowania mediacji sporu zbiorowego do nieprzekraczalnego terminu 30 sierpnia 2013 roku. Jednocześnie zgłosiła swoje uwagi do projektu Porozumienia. Zastrzeżenia Strony związkowej budzą:

  1. nieobjęcie ulgami grupy rodzin emerytów i rencistów;
  2. ustalenie dodatkowej opłaty za wykup uprawnienia, ponoszonej w całości przez pracownika za uprawnienie dla niego i dzieci w wysokości 50 zł,
  3. brak zapisu o proporcjonalności kosztów wykupu uprawnienia i cen biletów proporcjonalnie do upływu czasu.

Strona Pracodawców wyraziła wolę rozpatrzenia postulatów strony związkowej i będzie to przedmiotem dalszych mediacji.

Protokół z mediacji sporu zbiorowego podpisany po rozmowach przeprowadzonych 4 lipca 2013 r. przez ZPK i związki zawodowe.