Zmiany w Kodeksie Pracy

przez admin

W dniu 1 września 2016 roku weszła bardzo ważna zmiana kodeksu pracy. Od tego dnia pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez podpisanej umowy o pracę lub bez zapoznania go z regulaminem pracy obowiązującym u pracodawcy.

To bardzo ważna zmiana szczególnie dla osób młodych, które najczęściej pracowały bez umowy przez bardzo długi czas.

W dniu 1 września 2016 roku weszła bardzo ważna zmiana kodeksu pracy. Od tego dnia pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez podpisanej umowy o pracę lub bez zapoznania go z regulaminem pracy obowiązującym u pracodawcy.

To bardzo ważna zmiana szczególnie dla osób młodych, które najczęściej pracowały bez umowy przez bardzo długi czas.

Podczas obowiązywania poprzednich przepisów, gdy do pracodawcy przychodziła na kontrolę Państwowa Inspekcja Pracy pracodawca mógł tłumaczyć się, że pracownik wykonuje pracę dopiero pierwszy dzień, zatem umowa zostanie podpisana później.

Dzisiaj nie ma już takiej możliwości, co jest niezwykle korzystne dla pracowników.

Ważne jest jednak, aby odróżnić umowę o pracę od umowy cywilnoprawnej, jaką może być umowa zlecenia lub umowa o dzieło.

Umowy te, chociaż na ich podstawie pracownik otrzymuje wypłatę, nie są umowami o pracę, co powoduje dla pracownika bardzo daleko idące skutki takie jak:
-brak urlopu
-brak świadczeń macierzyńskich (albo świadczenia bardzo ograniczone)
-możliwość wypowiedzenia bez podania przyczyny i najczęściej bez okresu wypowiedzenia
-brak nadgodzin
-brak harmonogramu czasu pracy, brak odpoczynku dobowego i tygodniowego
-pełna odpowiedzialność materialna
-brak badań okresowych
-brak świadectwa pracy (proszę nie mylić świadectwa z zaświadczeniem)

W mojej praktyce bardzo często zdarza się, że klienci mylą umowę o pracę z umową cywilnoprawną. Przy wykonywaniu pracy umowy te są bardzo podobne, problemy pojawiają się jednak gdy pracownik chciałby czy ma potrzebę skorzystania ze swoich uprawnień.

Dlatego warto zwracać uwagę na podstawę zatrudnienia. Obecnie pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy  musi podpisać z nim umowę, przeprowadzić badania lekarskie, szkolenie bhp, zapoznać z aktami prawnymi obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Nie ma wyjątków od tej zasady.

www.kancelaria-porada.pl
tel 781 729 46
biuro@kancelaria-porada.pl