Komunikat

przez admin
pdf

Zarząd Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy PKP PLK S.A. Komendzie SOK pragnie podziękować w imieniu przewodniczącego Roberta Soboty za wsparcie udzielone po jego bezprawnym zwolnieniu z pracy.

Szczególne podziękowania należą się Radzie Branżowej PLK i przewodniczącej Joannie Klekot, która osobiście zaangażowała się w sprawę i, w imieniu przewodniczącego Roberta Soboty, skutecznie wykazuje bezprawność działania Komendy Głównej SOK. Działanie przewodniczącej Joanny Klekot stało się inspiracją dla kolegów z kierownictwa Federacji ZZK, co skutkowało ostrym wystąpieniem do prezesa PKP PLK S.A. z powiadomieniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Podziękowania należą się również dla Zarządu Głównego Kolejarzy Śląskich za merytoryczne wspieranie Roberta oraz wystąpienia do instytucji państwowych wskazujące na nieposzanowanie w PKP PLK S.A. nie tylko przepisów ustawowych, ale i wewnętrznych porozumień zawartych pomiędzy Pracodawcą PKP PLK S.A. a stroną społeczną.

Przy tym wszystkim dziękujemy też i innym organizacjom zrzeszonym w Federacji ZZK oraz tym, które nie są zrzeszone, a udzieliły wsparcia i okazały aktywną pomoc. Szczególnie, iż zwolnienie chronionego działacza związkowego oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy musi rodzić stanowczy protest organizacji społecznych i jest on jak najbardziej dla nas zrozumiały. W ten sposób dajemy znać pracodawcy, że podpisane porozumienia nie funkcjonują tylko „na papierze”, ale jako strona wymagamy ich stosowania. Cóż nam po umowach bez pokrycia w czynach?

W obecnej sytuacji chcielibyśmy jednak zauważyć, że nie wszyscy związkowcy to rozumieją, dla nas niezrozumiałe jest działanie Rady Branżowej SOK. Tej, która powinna być szczególnie zainteresowana problemem, ponieważ Robert jest jej członkiem i aktywnym działaczem. To on w ostatnim czasie był inicjatorem wszystkich wspólnych stanowisk związków zawodowych w sprawie proponowanych przez pracodawcę zmian regulaminów funkcjonujących w SOK. Ww. stanowiska jednoznacznie sprzeciwiały się niekorzystnym zmianom, jakie chciała wprowadzić Komenda Główna SOK. Niestety, już podczas negocjacji pierwszego regulaminu pracy pracodawcy udało się doprowadzić do tego, by nie było jednolitego stanowiska strony związkowej. To rozbicie pokazało nam wtedy, że wystarczy po stronie związkowej tylko jedno słabe ogniwo, aby nasza praca legła w gruzach i pracodawca to wykorzystał.
Teraz rzecz dotyczy podstawowych praw i wolności związkowych łamanych przez pracodawcę. Niestety, znajdują się związkowcy pilnujący tylko własnych interesików. Gratulujemy stanowisk, Panowie.
Dziś ta sprawa dotyczy Roberta, jutro może każdego z Was. Ponadto, warto zadać sobie pytanie, jak czują się członkowie związku, których reprezentują tacy przewodniczący? Czy mogą im ufać? Skoro jednego spośród przewodniczących potraktowano bezprawnie, to wszyscy powinni podpisać się pod wspólnym stanowiskiem. Warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie, kogo Wy Panowie reprezentujecie, pracowników czy pracodawcę?
W ramach podziękowań publikujemy w tym komunikacie dwa dokumenty: wystąpienie Federacji ZZK oraz niepełne Stanowisko Rady Branżowej SOK podpisane tylko przez część członków rady.

pdf Pismo Federacji do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. 

pdf Pismo do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.