ZJAZD NADZWYCZAJNY DELEGATÓW ZZK ŚLĄSKICH.

przez admin

W poniedziałek 6 czerwca odbył się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów ZZK Śląskich. Zjazd został zwołany w celu zapoznania delegatów i poddania pod ich  głosowanie,  projektu nowego Statutu oraz Ordynacji Wyborczej. Gościem posiedzenia był przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz. Spotkanie otwarł przewodniczący Zarządu Głównego Jan Lalik. Przedstawił powody,  dla których konieczne było powzięcie decyzji o stworzeniu  unowocześnionych wersji  Statutu i Ordynacji Wyborczej. Proponowane i  zmienione zapisy w obu dokumentach, mają na celu usprawnienie działalności Związku oraz dostosowanie do obecnych realiów. Projekty opracowała  Komisja Statutowa w kilkuosobowym składzie pod przewodnictwem kol. Roberta Soboty. Praca nad projektami zajęła Komisji kilka miesięcy. Kol. Robert Sobota odczytywał kolejno wszystkie zapisy projektu Statutu, a delegaci dyskutowali punkt po punkcie, wnosząc swoje uzasadnione uwagi. Projekt Statutu został poddany jawnemu  głosowaniu i zatwierdzony Uchwałą  Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów ZZK Śląskich. Następnie identycznej procedurze został poddany projekt Ordynacji Wyborczej wraz, z będącą integralną  jego częścią, Deklaracją Członkowską. Po dyskusji projekt ten również został zatwierdzony  Uchwałą. Przewodniczący Jan Lalik podziękował delegatom za  aktywny udział w posiedzeniu. Poinformował delegatów o tym, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego zostanie złożony wniosek o przekształcenie Komisji Statutowej w Komisję Zjazdową. Obrady Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów ZZK Śląskich zostały oficjalnie  zamknięte. Głos oddano Przewodniczącemu Stanisławowi  Stolorzowi. Przewodniczący przekazał zebranym  informacje o obecnych problemach wszystkich spółek grupy PKP i Przewozów Regionalnych oraz zapoznał ich z przebiegiem podjętych działań i prac z tym związanych. Podziękował również Komisji Statutowej  za wytężoną pracę nad nowym Statutem i Ordynacją Wyborczą oraz pogratulował delegatom podjęcia trudnych ale słusznych decyzji o ich zatwierdzeniu.

Lidia Ziaja