INFORMACJE OGÓLNE VI ŚWIĘTA FEDERACJI ZZP PKP

przez admin
 1. 1. Odpłatność za VI Święto Federacji ZZP PKP wynosi:
 • Za członka ZOZ lub MOZ należącej do Federacji ZZP PKP – 230,00 zł
 • Za osoby niezrzeszone w Federacji ZZP PKP – 250,00 zł
 1. 2. Wszelkich informacji organizacyjnych o VI Święcie Federacji ZZP PKP udziela Maja Kęsik pod telefonami: kolejowy 922 474-40-45 lub miejski 22 622-98-30.

3. Zgłoszenia uczestnictwa z danego Przedstawicielstwa Terytorialnego lub Zakładu Pracy przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej,   przesłane do dnia 20 czerwca 2011r faxem na numer kolejowy: 922-47-44-045, miejski: 22 622-98-30 lub pocztą na adres: Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP  ul. Jaracza 2  00-378 Warszawa.

 1. 3. Zaliczkę w wysokości 20% od łącznej ilości uczestników ujętych w ww. zgłoszeniu za udział w VI Święcie Federacji ZZP PKP należy wpłacić do dnia 30 czerwca 2011r na konto bankowe:
  Bank Millennium S.A. O/Warszawa
  nr 15116022020000000060847955 z dopiskiem VI Święto Federacji ZZP PKP. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać faxem do Federacji ZZP PKP.

W przypadku zmniejszenia ilości uczestników lub rezygnacji z uczestnictwa w V Święcie Federacji ZZP PKP po 15 sierpnia 2011r  zaliczka nie podlega zwrotowi.

 1. 4. Pozostałą odpłatność za udział w VI Święcie Federacji ZZP PKP należy wpłacić do dnia 15 sierpnia 2011r na konto bankowe:
  Bank Millennium S.A. O/Warszawa
  nr 15116022020000000060847955 z dopiskiem VI Święto Federacji ZZP PKP. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać faxem do Federacji ZZP PKP.
 1. 5. Imienne listy uczestników VI Święta Federacji ZZP PKP należy przesłać faxem na numer kolejowy: 922-47-44-045,
  miejski: 22 622-98-30 do dnia 15 sierpnia 2011r.
 1. 6. Zgłoszenia na konkurencje sportowe przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej  i przesłane do dnia 01 września 2011r faxem na numer kolejowy: 922-47-44-045, miejski: 22 622-98-30, po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 1. 7. Osoby, które chciałyby przyjechać wcześniej lub pozostać dłużej, mają taką możliwość po uiszczeniu opłaty za pobyt w recepcji DW „Kolejarz” i zgłoszeniu organizatorom.