Pierwsze spotkanie z Budimeksem w sprawie PNI za nami

przez admin

30 maja br. w siedzibie centrali Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., z inicjatywy działających w przedsiębiorstwie związków zawodowych, odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy stroną społeczną a potencjalnym inwestorem, który zamierza kupić spółkę – firmą Budimex S.A. Spotkanie odbyło się w związku z pismem prezes PKP S.A. Marii Wasiak, która przyznała Budimeksowi czasową wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. i wynegocjowanie ze związkami zawodowymi Paktu Gwarancji Socjalnych dla pracowników PNI. W spotkaniu ze strony Budimeksu brali udział: prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu S.A. – pan Dariusz Blocher; członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami – pani Joanna Makowiecka i pan Michał Parafiniuk – dyrektor ds. strategicznych analiz biznesowych Budimeksu S.A.

Na spotkaniu prezes Blocher zaprezentował profil biznesowy swojej firmy i przedstawił szczegóły dotyczące prowadzonej w Budimex S.A. polityki pracowniczej oraz swoje oczekiwania wobec przyszłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, na okoliczność jego zakupu. Zapewnił, że zamierzenia Budimeksu wobec PNI mają charakter poważny i zakładają perspektywę długoterminową, a naczelnym celem biznesowym jest doprowadzenie do 4-5% rentowności z inwestowanego kapitału netto rok do roku – w terminie 2 lat. Podkreślił jednocześnie, że Budimeksowi zależy na zakupie PNI, jednak „nie za wszelką cenę” a warunkiem zakupu jest wspólne porozumienie podpisane ze związkami zawodowymi.

W związku z ustaleniami z 2 marca br. poczynionymi na spotkaniu prezes PKP S.A. Marii Wasiak z działającymi w PNI Sp. z o.o. związkami zawodowymi i zgodnie z opracowanym przez doradcę prywatyzacyjnego harmonogramem działające w PNI związki zawodowe nie mają na dzień dzisiejszy formalnej możliwości negocjowania i podpisania Paktu dla pracowników PNI do czasu parafowania umowy sprzedaży spółki przez obecnego właściciela – PKP S.A. i wyłonionego przez PKP S.A. inwestora. Problem ten ma zostać wyjaśniony w przeciągu najbliższych dni, do czego zobowiązał się prezes Budimeksu.

Oceniając przebieg spotkania, na starcie rozmów w sprawie Paktu istnieją bardzo duże rozbieżności oczekiwań pomiędzy potencjalnym inwestorem a reprezentującymi pracowników organizacjami związkowymi. Niemniej jednak spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku wobec oczekiwań obu uczestniczących w spotkaniu stron.

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI

Redakcja miesięcznika „Nasze Sprawy”