SPOTKANIE Z ZARZĄDEM SPÓŁKI PRZEWOZY REGIONALNE W SPRAWIE WDROŻENIA PODWYŻKI WYNAGRODZENIA.

przez admin

 

W piątek 27 maja odbyło się spotkanie Zarządu Spółki Przewozy Regionalne ze strona związkową. Zgodnie z otrzymanym zaproszeniem, miały to być rozmowy w sprawie, żądanego przez organizacje związkowe, wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki Przewozy Regionalne. W spotkaniu wzięli również udział: Krzysztof Mamiński ( jako ekspert Zarządu ) oraz Longin Komołowski. Spotkanie rozpoczęto prezentacją zawierającą wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2011r. oraz analizę porównawczą lat 2009 – 2011. Następnie Prezes Kuczewska-Łaska poinformowała obecnych o braku możliwości wdrożenia jakichkolwiek podwyżek wynagrodzenia w 2011 roku z uwagi na brak środków. Zaproponowała 100zł podwyżki do uposażenia podstawowego od 1 stycznia 2012r. Związki kategorycznie odrzuciły tę propozycję i poinformowały o podjęciu dalszych, przewidzianych prawnie, kroków. Prawnik Zarządu przekazała stronie społecznej interpretację, mówiąca o tym, że na obecnym poziomie rozmów nie można mówić o możliwości wszczęcia sporu zbiorowego. Motywowała to brakiem jednolitego stanowiska związków zawodowych na poprzednim spotkaniu. Stanowisko przedstawicieli związków było inne, otóż oczekiwali oni zakończenia rozmów spisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności. Prezes Mamiński złożył propozycję stworzenia grupy eksperckiej w celu przeanalizowania sytuacji finansowej spółki i możliwości wdrożenia podwyżki. W sytuacji braku możliwości porozumienia, strona związkowa przedłożyła zarządowi Spółki jednolite stanowisko wszystkich organizacji związkowych obecnych na spotkaniu. Spotkanie zostało zamknięte.

Pobierz