Zaostrzenie form prowadzenia dialogu w PKP PLK S.A.

przez admin

W piątek 10.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Branżowej PLK. Dokonano analizy ostatnich wydarzeń i postępowania Zarządu Spółki PLK w zakresie wprowadzanych zmian organizacyjnych w sekcjach eksploatacji a w następnej kolejności zapowiadanego drastycznego zmniejszenia liczby zakładów linii kolejowych oraz propozycji wprowadzenia niekorzystnych zapisów w ZUZP. W związku z lekceważeniem opinii i propozycji strony społecznej, a tak naprawdę zupełnego nie liczenia się ze stanowiskiem związków zawodowych postanowiono zaostrzyć formę prowadzenia dialogu. W dniu 28.10.2014 r. będzie przeprowadzona blokada torów ( 2 godz. ). Miejsce i czas blokady będzie podane w terminie późniejszym.
Prosimy o bardzo liczny udział wszystkich pracowników aby pokazać skalę naszego niezadowolenia na poczynania pracodawcy. Przewodniczących zoz Federacji ZZP PKP prosimy o przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych działających w PKP PLK o wsparcie naszych działań poprzez uczestnictwo w blokadzie torów.

Joanna Klekot – przewodnicząca Rady Branżowej PLK Federacji ZZP PKP

Plik 

Plik

Plik