Z obrad Rady Branżowej CARGO

przez admin

W poniedziałek, 4 lutego b.r., w siedzibie Federacji w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej CARGO. W pierwszej części obrad odbyło się spotkanie Prezydium Rady Branżowej poświęcone planowanym na dzień 1 kwietnia zmianom organizacyjnym w spółkach zależnych PKP CARGO S.A zajmujących się utrzymaniem i naprawą lokomotyw. W posiedzeniu, które prowadził przewodniczący Rady Branżowej Marian Kogut uczestniczyli Ireneusz Wasilewski- Dyrektor Zarządzający – Pełnomocnik. Zarządu PKP CARGO S.A ds. zarządzania zasobami i optymalizacji procesów, Diana Batko – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Krzysztof Chwaja – Dyrektor Biura Taboru, Dariusz Browarek – wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Krzysztof Czarnota – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A oraz wiceprzewodniczący Rady – Elżbieta Fedoruk, Jarosław Ślepaczuk i Mirosław Kruczyński.

Obecni na spotkaniu przewodniczący organizacji zakładowych, działających na terenie spółek, których dotychczasowa forma prawna działania zostanie przekształcona w drugim kwartale br., zwrócili się do przybyłych gości z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn zmian i konsekwencji, które powstaną w wyniku ich wdrożenia.

Zdaniem Ireneusza Wasilewskiego przekształcenie formy organizacyjnej dotychczasowych spółek zajmujących się naprawą i utrzymaniem lokomotyw i wagonów w 2 spółki Cargo Lok i Cargo Wag nie tylko usprawni i ułatwi proces decyzyjny podejmowany w procesie napraw i utrzymania, ale przyniesie znaczne oszczędności. Oszczędności nie tylko związane z kosztami utrzymania kilkunastu Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek, ale również w obsłudze administracyjnej i finansowej. Podczas zmian organizacyjnych pracownicy otrzymają gwarancję zatrudnienia wynikającą z art. 23″ Kodeksu Pracy. Nie planuje się również zasadniczych zmian osobowych na stanowiskach powoływanych Dyrektorów Oddziałów – w miejsce dotychczasowych prezesów Zarządów tych Spółek. W miejsce dotychczasowych kilkunastu zarządów i rad nadzorczych powstaną 2 Zarządy Spółek z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17. W chwili obecnej trwają prace, które szczegółowo określą zakres kompetencji nowo powstałych oddziałów oraz liczebność Zarządu i Rady Nadzorczej. Uwzględniając wnioski organizacji związkowych rozważa się pozostawienie przedstawiciela załogi w składzie RN.

Obecny na spotkaniu przewodniczący MNSZZK Śl. Andrzej Gwóźdź zauważył, że podczas tych zmian istnieje zagrożenie redukcji zatrudnienia, a w szczególności na stanowiskach nierobotniczych i jego zdaniem oraz obecnych przewodniczących z pozostałych spółek, należało by rozważyć uruchomienie programu dobrowolnych odejść z wypłatą odprawy. W odpowiedzi na wątpliwości głos zabrała p. Dyrektor Diana Batko. W swej wypowiedzi potwierdziła, że wyniku tych zmian w perspektywie 1 roku mogą powstać pewne nadwyżki zatrudnienia, ale uwzględniając ochronę wynikającą z art. 23″ KP w ciągu tego roku można pracowników zagospodarować do innych prac w Oddziale i Centrali Spółki, a również podjąć próbę przekwalifikowania ich na inne stanowiska. Na pewno celem tych zmian nie jest redukcja zatrudnienia w spółkach, ale chęć usprawnienia i poprawy jej funkcjonowania szczególnie w tych, które zanotowały ujemny wynik finansowy.

W trakcie spotkania poruszone zostały również kwestie gospodarowania funduszem socjalnym w oddziałach spółek. Dyrektor Wasilewski stwierdził, że uznaje lokalne znaczenie komisji miejscowych i jego zdaniem należy powołać lokalne komisje socjalne w oddziałach spółek. W trakcie wypowiedzi zaznaczył również, że podobnie jak przy łączeniu zakładów PKP CARGO S.A planuje ustalić okresy, w których organizacje zakładowe działające na terenie powinny dostosować swoje struktury organizacyjne.

Podczas spotkania poruszono bardzo wiele istotnych kwestii takich jak możliwość zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych, w którym oprócz gwarancji zatrudnienia powinno się określić gwarancję zleceń na naprawy i utrzymanie. Do tej kwestii odnieśli się Dyrektor Ireneusz Wasilewski. Jego zdaniem nie przewiduje się wydłużenia okresu gwarancji zatrudnienia powyżej tego który wynika z art. 23 ’, a wielkość zlecanej pracy będzie wynikała z potrzeb spółki. W wyniku prognoz przewozowych na rok 2013 nie ulegnie ona znacznemu zmniejszeniu.

Należy jednak pamiętać, że w procesie naprawczym bardzo istotną cechą decydującą o wielkości zleceń jest jakość i terminowość tych napraw.

Jarek Ślepaczuk