WYBORY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FZZ

przez admin

W Ustroniu 16-go lutego 2011 roku odbyło się sprawozdawczo–wyborcze Zebranie Zarządu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych. Na Przewodniczącego ZW FZZ wybrany został po raz kolejny Dariusz Trzcionka z PZZ „KADRA”. Wiceprzewodniczącymi zostali Iwona Borchulska (OZZ Pielęgniarek i Położnych), Wiesław Budak (NSZZ Policjantów), Henryk Chrobak (OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego), Janusz Jaworski (NSZZ „Solidarność”-80) oraz Jan Lalik ( ZZKŚl.). W obradach uczestniczył Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka i Wiceprzewodniczący Antoni Duda, którzy w trakcie obrad kilkakrotnie zabrali głos informując o bieżących problemach i sprawach realizowanych przez Forum Związków Zawodowych.

Zebranie przebiegało zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Główny porządkiem obrad. W obradach uczestniczyło 74 delegatów na ogólną liczbę 93 uprawnionych delegatów organizacji członkowskich, co stanowi 80% składu Zarządu. Komisja Mandatowa stwierdziła, iż Zebranie Zarządu Wojewódzkiego jest prawomocne, zdolne do podejmowania decyzji, uchwał i przeprowadzenia wyborów. Przewodniczący Dariusz Trzcionka złożył w imieniu ustępujących władz sprawozdanie z czteroletniej kadencji 2007 – 2011 r. Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. Na Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego zgłoszono jedyną kandydaturę kol. Dariusza Trzcionki. Zebrani w trybie wyborczym jednogłośnie dokonali wyboru Przewodniczącego, którym na następną kadencję 2011 – 2015 został Dariusz Trzcionka. Przewodniczący zabierając głos serdecznie podziękował za ogromne poparcie i zaufanie oraz zapewnił o dołożeniu wszelkich starań, aby sprawy wszystkich branż i organizacji należących do FZZ województwa śląskiego były przedmiotem szczególnego zainteresowania i znalazły dla członków naszych związków pozytywne rozwiązania. Ponowny wybór Dariusza Trzcionki na funkcję Przewodniczącego stanowi potwierdzenie wysokiej, pozytywnej oceny, którą delegaci wystawili FZZ w województwie śląskim. Delegaci ustalili skład liczbowy Prezydium na szesnastoosobowy w tym pięciu Wiceprzewodniczących. 

Prezydium ZW FZZ woj. śląskiego:

Przewodniczący:
Dariusz TRZCIONKA (PZZ „KADRA”)

Wiceprzewodniczący:
Iwona BORCHULSKA (OZZ Pielęgniarek i Położnych)
Wiesław BUDAK (NSZZ Policjantów)
Henryk CHROBAK (OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego)
Janusz JAWORSKI (NSZZ „Solidarność”-80)
Jan LALIK (ZZKŚl.)

Członkowie Prezydium:
Jagoda DZIURKOWSKA-WOLNY (OZZ Pielęgniarek i Położnych)
Adam HONISZ (PZZ „KADRA”)
Leszek KAŁUŻA (NSZZ Policjantów)
Andrzej KONIECZNY (FZZ Maszynistów Kolejowych)
Wojciech KULEJ (ZZ Inżynierów i Techników)
Krystyna PTOK (OZZ Pielęgniarek i Położnych)
Marek SKRZYPEK (PZZ „KADRA”)
Robert SOBOTA (ZZKŚl.)
Tomasz SZYMANKIEWICZ (WZZ Solidarność – Oświata)
Roman WIERZBICKI (NSZZ Policjantów)

Członkami Zarządu Wojewódzkiego Śląskiego Forum Związków Zawodowych zostały koleżanki z ZZKŚl. – Joanna Klekot , Lidia Ziaja i Maria Żyła.