FZZP PKP pisze do Komisji Europejskiej w sprawie odebrania pieniędzy na kolei

przez admin

Szanowni Państwo,

We wtorek 15 lutego br. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso,Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Komisarza ds. transportu Siima Kallasa oraz do Komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna z prośbą o bardzo szybką interwencję w sprawie drastycznie pogarszającej się sytuacji transportu kolejowego w Polsce, zagrażającej spójności infrastrukturalnej Unii Europejskiej i prowadzonej polityce spójnego rozwoju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Związkowcy przedstawili Komisji Europejskiej fakty dotyczące postępującej degeneracji transportu kolejowego w Polsce, do której przyczyniają się od 1989 roku wszystkie kolejne rządy RP, poziom wydatkowania środków na inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową oraz poinformowali o decyzji rządu Donalda Tuska z 25 stycznia 2011 roku o odebraniu kolei 1,25 mld euro (tj. prawie 4,8 mld złotych), pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z przeznaczeniem na inwestycje związane bezpośrednio z modernizacją linii kolejowych.

Zdaniem członków Federacji działania podejmowane przez kolejne rządy skutkują m.in. utrudnianiem realizacji polityki równomiernego rozwoju transportu w ramach Unii Europejskiej, realnym obniżaniem standardu życia mieszkańców Polski i Unii Europejskiej poprzez ograniczanie dostępności do kolei jako środka transportu, służącemu dojazdom do pracy, szkół, centrów handlowych, ośrodków kulturalnych, itd., a także ograniczaniem swobody i jakości podróżowania, transportu towarów, turystyki i mobilności obywateli państw Unii Europejskiej. Zauważono jednocześnie, że brak finansowania kolei na odpowiednim poziomie tworzy zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zarówno dla pracowników kolejowych, jak i pasażerów oraz przewożonych towarów oraz szkodzi warunkom świadczenia usług użyteczności publicznej w dziedzinie transportu kolejowego.

Wystąpienie do Komisji Europejskiej podyktowane zostało nie wywiązywaniem się przez rząd Donalda Tuska z konstytucyjnych obowiązków prowadzenia polityki w poszanowaniu zasad dialogu społecznego i współpracy partnerów społecznych, co doprowadza do konieczności poszukiwania sposobów na naprawę zaistniałej sytuacji u organów Unii Europejskiej.

Pismo Federacji otrzymali jednocześnie Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier Donald Tusk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. kolejnictwa Andrzej Massel, poseł Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki oraz sekretarze generalni Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu – David Cockroft i Eduardo Chagas, do których Federacja wystąpiła o wsparcie w międzynarodowym nacisku na Komisję Europejską i polski rząd w sprawie zapewnienia zrównoważonego poziomu finansowania rozwoju transportu kolejowego i drogowego.

Wystąpienie do Komisji Europejskiej jest realizacją uchwały Zarządu Głównego FZZP PKP z 2 lutego br.

W załączeniu  pełna treść wystąpienia.

Pobierz