Wyborów w ZZK Śl. ciąg dalszy…

przez admin

W związku z kończącą się kadencją organizacji wchodzących w skład Związku Zawodowego Kolejarzy Śl. 15 lipca 2022r. odbyło się Zebranie Delegatów ZZK Śl. w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie, na którym dokonano wyboru nowego zarządu tej organizacji, Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz członków Sekcji Technicznej.

Zarząd Związku tworzą:

Joanna Klekot – Przewodnicząca Zarządu

Agata Kaleta – Sekcyjna biura Zakładu

Ewa Gruszka – Sekcyjna ISE Częstochowa

Barbara Guzy – Sekcyjna ISE Lubliniec

Małgorzata Tylkowska – Sekcyjna ISE Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Katarzyna Utracka – członek

Małgorzata Sroka – członek

Donata Serwatka – członek

Wojciech Kaleta – członek

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Edyta Kotala – Przewodnicząca

Aneta Perlińska – członek

Ireneusz Rogalski – członek

Bogusława Gawrońska – członek

Sekcję techniczną tworzą:

Weronika Włoch

Tomasz Kołaczkowski

Anita Kot

Marzena Włoch

Z ramienia Zarządu Głównego ZZK ŚL. w zebraniu wzięła udział Ewa Paczyńska przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej ZZK Śl., która nadzorowała prawidłowość przeprowadzonych wyborów, ale także w imieniu przewodniczącej Renaty Wicha podziękowała za dotychczasową działalność poprzedniemu zarządowi i odczytała list gratulacyjny skierowany do przewodniczącej Joanny Klekot i całego nowo wybranego zarządu.