Dlaczego walczymy o utrzymanie emerytur pomostowych

przez admin

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Dotyczy to nie tylko środowiska kolejarzy, ale też i innych grup zawodowych. Zgodnie z przepisami o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie określone warunki. Jednym z tych warunków jest nie tylko okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, ale też to, że pracownik przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym charakterze. W konsekwencji osoby, które wykonywały wprawdzie pracę w szczególnych warunkach nie nabędą prawa do emerytury pomostowej, skoro nie wykonywały jej przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Warto pamiętać, że warunki do uzyskania emerytury pomostowej muszą być spełnione łącznie, a więc z pewnością osoby, które rozpoczęły pracę po 1 stycznia 1999 r. już tego warunku spełnić nie mogą, mimo że nadal pracują w szczególnych warunkach lub wykonują pracę w szczególnym charakterze – i to właśnie przez środowisko kolejarzy jest postrzegane jako krzywdzące. Dlatego w interesie zwłaszcza młodych pracowników emerytury pomostowe trzeba utrzymać!