Wybory w MNSZZK Śl. Tarnowskie Góry

przez admin

Rok 2022 jest dla Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich oraz niektórych organizacji współpracujących z nami, rokiem sprawozdawczo – wyborczym. Przed nami Zebrania Delegatów w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR, a miesiącu listopadzie VII Zjazd Delegatów ZZK Śl. W związku z czasem wakacyjnych urlopów większość organizacji swoje zebrania zaplanowała na wrzesień i październik br. Jednak machina wyborcza już powoli się rozkręca.

Pierwsze Zebranie Delegatów, w związku z kończącą się kadencją, odbyło się 21 czerwca br. w Międzyzakładowym Niezależnym Związku Zawodowym Kolejarzy Śląskich przy PKP Cargo S.A. Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach. Do organizacji tej należą zarówno pracownicy Śląskiego Zakładu Spółki Cargo, jak i Cargotaboru. Delegaci wybrali nowe władze tej organizacji na kadencję 2022 – 2026. Przewodniczącym jednogłośnie został wybrany Kol. Andrzej Gwóźdź. Wybór ten został przyjęty z wielkim aplauzem i aprobatą, gdyż Kol. Andrzej przez wiele lat swojej działalności dał się poznać jako dobry gospodarz swojej (ale nie tylko) organizacji, jest zawsze pomocny, a jego heroiczne działania, zmierzające do poprawy warunków pracy i płacy, są bardzo skuteczne. Umiejętność wypracowywania korzystnych porozumień dla pracowników, skuteczność w działaniu, życzliwość oraz prowadzenie ugodowej polityki sprawiają, że Kol. Andrzej otrzymał takie poparcie ze strony swoich członków.

Na funkcję wiceprzewodniczących zostali wybrani:

Piotr Ochman CT, Andrzej Szremski CT, Małgorzata Gwóźdź CT, Marek Maligłówka CT, Piotr Pawelczyk Cargotabor, Maciej Jabłoński Cargotabor

Grupowymi zostali wybrani:

Roman Sługodzki CT, Marek Stępień Cargotabor, Bronisław Walczak CT i Karol Sadłocha Cargotabor. Skarbnik Marta Gwóźdź CT, Sekretarz Karolina Morawiec Cargotabor. Komisja Rewizyjna: Adrian Gajda Cargotabor, Dominik Łysik CT, Grzegorz Polaczek – Cargotabor

Po wyborach nowy przewodniczący podziękował za zaufanie i powiedział, „że nadal będzie prowadził politykę zgody i normalnych, ludzkich rozwiązań różnych problemów, a rozmowy z Zarządami będą dialogiem zmierzającym do wypracowania wspólnych stanowisk.” Powiedział także, że zdaje sobie sprawę, że będą ludzie niezadowoleni z tego wyboru, „ale przecież wybierali członkowie – delegaci związku, a nie tacy co cały czas sensacji szukają”.

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich serdecznie gratulujemy przewodniczącemu Andrzejowi i całemu zarządowi MNS ZZK Śl. w Tarnowskich Górach. Jednocześnie życzymy wytrwałości w działaniach oraz spełnienia się na niwie związkowej.

Renata Wicha