Więcej pieniędzy na inwestycje kolejowe

przez admin

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będą nadal środki unijne. Zmieni się jednak struktura ich wykorzystania, a korekcie ulegną zasady finansowania – mówiono podczas sesji EEC „Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce i ich finansowanie. Prawdopodobnie pula dostępnych środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne wzrośnie o 4 proc., a na drogi – zmniejszy się o 6 proc., w porównaniu do obecnej perspektywy finansowej.

– Zależy też nam na tym, aby Komisja Europejska zmieniła strukturę dofinansowania projektów kolejowych, z 75 proc. obecnie do 85 proc. – powiedział wiceminister transportu Andrzej Massel. – Zmniejszenie wkładu własnego PLP PLK ma ogromne znaczenie dla tej spółki, co umożliwi zrealizowanie planów inwestycyjnych. Inwestycje kolejowe pozyskiwać będą środki z trzech źródeł unijnych. Nadal będą to pieniądze z Funduszu Spójności, z Europejskiego Funduszu Rozwoju (inwestycje infrastrukturalne w regionach) oraz z nowego funduszu – CEF, który będzie wspierał zadania ze sfery budowy bazowej sieci TEN-T.

– Działalność CEF nie znalazła jeszcze unormowania prawnego. Ale już m.in. wiadomo, że jeżeli do 2016 roku kraje nie przedstawią „dojrzałych” projektów, to środki zostaną odprowadzone do wspólnej puli” – przypomniał Marcin Machocki, pełnomocnik ds. Strategii i Planowania PKP PLK.

Rosną zarazem środki z niektórych instytucji finansowych. „EBI zobowiązana została zwiększyć akcję kredytową o 20 proc. w ciągu dwóch lat, co umożliwi Polsce pozyskać do 5,5 mld euro na projekty infrastrukturalne” – powiedziała Maja Rogińska, Loan Officer. Środki na kredytowanie takich inwestycji lub udzielanie gwarancji zwiększy także BGK.

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)