Uwagi do programu naprawczego CARGO

przez admin

 

 

 FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH 

00-378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2


tel./fax (022) 622-98-30 tel./fax (022) 474-40-45 tel./fax (022)625-04-71 w 30

Telefon kolejowy: tel./fax 474-40-45

www.fzzk.org.pl e-mail: jaracza@fzzk.org.pl

 Warszawa, dnia 03.02.2009 r.

Nr F – 11/1-7/09                  

 

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A.

 

 

W związku z przedstawieniem zmodyfikowanego Programu Naprawczego PKP CARGO S.A. na 2009 rok – Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP zwraca się do Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. o przedstawienie prawidłowego naliczenia kosztów za dostęp do infrastruktury na 2009 r.

Z wystąpienia w dniu 02 lutego 2009 r. podczas spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliuszem Engelhardtem, Prezesem PKP S.A. Andrzejem Wachem i Prezesem Pracodawców Kolejowych Krzysztofem Mamińskim Przewodniczący – Krzysztof Czarnota, który jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. przedstawił wyliczanki, które były przedstawiane na Radzie Nadzorczej w dniu 19 stycznia 2009 r., a dotyczyły projektu Biznes Planu na 2009 r., w części stawek dostępu do infrastruktury.

Z informacji tych wynika, że różnica na niekorzyść dokumentu, który jest prezentowany wynosi 120 min zł., co przekłada się na 2300 pracowników, którzy powinni pomniejszyć redukcję zatrudnienia pokazaną na str. 27 materiału „Program Naprawczy PKP CARGO S.A.”.

Federacja ZZP PKP oczekuje naniesienia prawidłowej korekty i ponownego przedstawienia wyliczanki, która znajduje się w tym dokumencie na str. 26-31.

Sprawę prosimy traktować jako bardzo pilną.

                                                       Podpisał:

                                  wice  Przewodniczący Dariusz Browarek