USTALENIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

przez admin

W poniedziałek 22 października odbyło się posiedzenie WKDS, którego tematem był pasażerski transport kolejowy w regionie oraz trudna sytuacja pracowników zwolnionych z likwidowanego Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Oprócz stałych członków udział w nim wzięli między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel oraz Marszałek Adam Matusiewicz. Obrady prowadził Wicewojewoda Piotr Spyra. Z ramienia Forum ZZ obecni byli: Jan Lalik, Lidia Ziaja, Andrzej Popielec i Waldemar Ziobro. Ponieważ kompletny protokół otrzymamy w późniejszym terminie, przedstawiam krótką notatkę, zawierająca najważniejsze ustalenia oraz  fragmenty  niektórych wypowiedzi.

Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności  Dominik Kolorz zaapelował o reaktywację prac Zespołu ds. przyszłości pasażerskiego transportu kolejowego w regionie i o wypracowanie do 10 listopada  modelu, który zapewni utrzymanie pracy przez zwolnionych z PR Katowice.

Marszałek Matusiewicz stwierdził, że PR Katowice nie spełniał oczekiwań pasażerów oraz władz regionu, i to stało się powodem przekazania całej pracy przewozowej KŚ. Pasażerski transport kolejowy musi podlegać kryteriom ekonomicznym. Potwierdził, że KŚ zatrudni tylko 800 osób.

Minister  Massel podkreślił znaczenie interesów pasażera oraz konieczności sprawnej i bezkolizyjnej zmiany przewoźnika. Poinformował o przeprowadzanej obecnie przez UTK kontroli w Kolejach Śląskich. Bardzo stanowczo zwrócił uwagę, że niedopuszczalna jest dyskryminacja pracowników PR Katowice lub innych zakładów kolejowych przy zatrudnianiu w KŚ. Minister potępił  wypowiedź  Prezesa Woracha: „ na pracę w KŚ trzeba sobie zasłużyć”.

Kol. Lalik przedstawił bardzo trudną sytuację zwalnianych oraz swoje obawy, co do możliwości wypracowania, w istniejących okolicznościach, metody poprawy ich losu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby  zastosowanie art.231 KP.

Zgodnie z końcowymi ustaleniami spotkanie Zespołu kolejowego odbędzie się 30 października o godz. 9 00.

Lidia Ziaja