Ulgi w drugiej klasie

przez admin

Utrzymanie ulg przejazdowych dla uprawnionych dotyczy wyłącznie drugiej klasy – zaznacza Leszek Miętek, prezydent KKZZ.

Minister transportu Sławomir Nowak w dalszym ciągu próbuje ustawić opinię publiczną przeciwko kolejarzom informując, że rozmowy między związkami zawodowymi a pracodawcami są prowadzone na temat ulg przejazdowych w pierwszej klasie. Pan Nowak daje w ten sposób do zrozumienia, że kolejarze żyją na koszt budżetu. To działanie nie służy wypracowaniu porozumienia.

Związki zawodowe jednoznacznie oświadczyły, że ulgi przejazdowe dla uprawnionych dotyczą wyłącznie drugiej klasy. Ewentualność korzystania z pierwszej klasy może nastąpić wyłącznie po dokonaniu dodatkowej opłaty. Chyba, że inaczej regulują to Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. Wprowadzając ten zapis do protokołu ze spotkania z pracodawcami chcieliśmy uciąć wszelkie spekulacje na ten temat.

Źródło – Kurier Kolejowy