Szarama, PiS: Utworzenie Kolei Śląskich budzi wątpliwości

przez admin
Jak powiedział „Rynkowi Kolejowemu” poseł Wojciech Szarama (PiS), utworzenie przez władze województwa śląskiego spółki Koleje Śląskie jest przedsięwzięciem budzącym szereg wątpliwości. Zdaniem posła, lepszym rozwiązaniem byłoby dokończenie procesu reformy Przewozów Regionalnych.

– Utworzenie spółki Koleje Śląskie to przedsięwzięcie mogące budzić wątpliwości natury ekonomicznej i organizacyjnej. Jest oczywiste, że nowa spółka będzie konkurencją dla Przewozów Regionalnych – ocenił poseł Szarama.

W opinii Wojciecha Szaramy, niepokojem mogą napawać niektóre wypowiedzi marszałka województwa śląskiego, Bogusława Śmigielskiego. Poseł zwraca również uwagę na kwestię ponoszenia przez województwo kosztów funkcjonowania dwóch spółek. – Marszałek Bogusław Śmigielski twierdzi, że jeśli tylko Przewozy Regionalne będą dobrze realizować swoje zadania, to władze województwa pomyślą o wygaszeniu Kolei Śląskich. Taka opinia niepokoi i skłania do zadania pytania, czy nie byłoby zasadne dokończyć reformę PR, a nie inwestować środki w nowy twór. Dwie spółki to podwójna ilość etatów: osób zatrudnionych w m.in. księgowości i administracji oraz podwójne koszty – powiedział Szarama.

– Nieodparcie nasuwa się również pytanie, czy jest to próba uzdrowienia kolei, czy może zapewnienia stołków dla osób z politycznego nadania – dodał na zakończenie poseł.

Źródło – Rynek Kolejowy