Stanowisko Prezydium Rady Branżowej Cargo Federacji ZZP PKP

przez admin

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Prezydium Rady Branżowej Cargo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Prezydium, w którego skład wchodzą przedstawiciele struktur terytorialnych Federacji ze spółki przewozów towarowych PKP Cargo S.A., omówiło obecną sytuację w spółce, ze szczególnym uwzględnieniem nowych uwarunkowań powstałych po wdrożonej od 1 stycznia 2011 roku przez Zarząd PKP Cargo S.A. restrukturyzacji firmy, sprowadzającej się do utworzenia 10 wielkoobszarowych zakładów spółki w miejsce dotychczasowych 16. Z punktu widzenia pracowników, zmiana struktury spółki skutkuje odejściem z firmy od 5 do 7 tysięcy osób. Realizując ten cel, Zarząd Cargo planuje wprowadzić m.in. tzw. „program dobrowolnych odejść”, którym ma zostać objętych około 1,5 tys. osób. Właśnie sprawie PDO Prezydium Rady Branżowej Cargo poświęciło szczególnie dużo uwagi. Zauważmy również, że od września 2010 r. toczą się w PKP Cargo S.A. negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników spółki, którzy od 2 lat – w imię pomocy finansowej firmie i pomocy w jej restrukturyzacji – nie otrzymali wzrostu uposażenia (w tym nie otrzymali premii), mimo wzrostu kosztów życia i utrzymania oraz coraz lepszych wyników finansowych PKP Cargo – przez nich wypracowywanych. Mimo wielokrotnych spotkań w tej sprawie, Zarząd spółki gra na zwłokę, próbując zapewne sztucznie poprawiać bilans finansowy firmy w ramach procesu przygotowania do prywatyzacji.

Pobierz