Sejm przyjął poprawki do ustaw oddłużających kolej

przez admin
PAP – 20-05-2010 23:15
Posłowie w czwartkowych głosowaniach przyjęli większość senackich poprawek do dwóch ustaw oddłużających kolej, m.in. zmniejszającą z 700 mln zł do 500 mln zł kwotę, za którą Skarb Państwa ma kupować akcje PKP PLK.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe ma zapewnić PKP S.A. środki na spłatę zadłużenia i pomóc im zwiększyć płynność finansową. Zadłużenie PKP S.A. wynosi obecnie ok. 5,5 mld zł, a sam koszt jego obsługi to ok. 300 mln zł rocznie.

Skarb Państwa będzie kupował od PKP S.A. akcje PKP Polskich Linii Kolejowych za pieniądze z Funduszu Kolejowego, zasilanego tzw. opłatą paliwową, czyli rodzajem podatku od paliw. W ten sposób zarządzająca polską siecią torów spółka zostanie uniezależniona od Grupy PKP, a PKP S.A. uzyska środki na spłatę zadłużenia.

W czwartek, podczas posiedzenia połączonych komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego posłowie pozytywnie zaopiniowali poprawki redakcyjne zaproponowane przez Senat, zgodzili się także z dodanym przez Senat zapisem, określającym terminy obowiązywania przepisów wykonawczych do noweli. Negatywnie zaopiniowali zaś poprawki wnoszące merytoryczne zmiany do nowelizacji.

W czwartkowym głosowaniu Sejm poparł jednak zapisy określające na 300 mln zł maksymalną wartość nieruchomości, które PKP S.A. ma wnieść aportem do spółki Przewozy Regionalne, poprawkę zmniejszającą z 700 mln zł do 500 mln zł kwotę, za którą Skarb Państwa ma kupować akcje PKP PLK, oraz kolejną, która zwalnia wnoszenie majątku aportem do PKP PLK z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy województw będą otrzymywały z Funduszu Kolejowego w 2012 r. 150 mln zł na współfinansowanie regionalnych przewozów kolejowych. Senat chciał, by samorządy otrzymały „do 150 mln zł”, które mogą być, ale nie muszą przeznaczone na ten cel. Posłowie nie zgodzili się na to i była to jedyna poprawka odrzucona w czwartek przez Sejm.