Rząd chce, by gminy mogły przejmować dworce kolejowe

przez admin
PKP S.A. będą mogły przekazywać gminom dworce kolejowe wraz z należącymi do nich gruntami – przewiduje projekt przyjęty przez rząd. Samorządy będą wtedy mogły odnowić lub wyremontować dworce. Jedynym warunkiem przejęcia budynku będzie zachowanie w nim obsługi podróżnych.

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Projekt zakłada, że w każdym przypadku przekazania dworca samorządowi przez PKP S.A. minister infrastruktury przed wydaniem na to zgody będzie analizował, czy w skład nieruchomości nie wchodzą grunty zajęte pod liniami kolejowymi. Z przepisów nowelizacji wyłączono dworce kolejowe znajdujące się w pobliżu kolejowych przejść granicznych.

CIR poinformował, że zgodnie z projektowanymi przepisami, przekazanie przez PKP S.A. dworców będzie oznaczało, że zobowiązania PKP S.A. z tytułu podatku od nieruchomości wygasną.

Nowelizacja ma uregulować także sprawę zobowiązań PKP S.A. związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Rząd przyjął, że PKP S.A. spłaci te zobowiązania za lata 2011-2015 przenosząc własność akcji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na rzecz Skarbu Państwa.

Jak poinformował CIR, zgodnie z projektem nowelizacji w momencie wniesienia do spółki PKP PLK majątku aportem zostanie rozwiązana umowa dzierżawy pomiędzy tą spółka a PKP S.A. na użytkowanie linii kolejowych. Czynsz z tytułu rozwiązania umowy zostanie opodatkowany podatkiem VAT, który może wynieść 242 mln zł. Z tego powodu wprowadzono możliwość zapłaty zobowiązań podatkowych z tytułu VAT przez przeniesienie własności akcji PLK S.A. na rzecz Skarbu Państwa.

Regulowanie przez PKP S.A. zobowiązań podatkowych poprzez ich zapłatę akcjami PLK S.A. oznacza, że zwiększy się znacznie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym PLK S.A.

Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe została ostatnio znowelizowana w kwietniu br. Łącznie z nowelizacją ustawy o Funduszu Kolejowym ma zapewnić PKP S.A. pieniądze na spłatę historycznego zadłużenia polskiej kolei, które wynosi ok. 5,5 mld zł. Kwietniowe nowelizacje zakładają, że Skarb Państwa będzie wykupywał od PKP S.A. akcje PKP PLK za pieniądze z Funduszu Kolejowego zasilanego m.in. opłatą paliwową, czyli rodzajem podatku nakładanego na paliwa.

Źródło – PAP