Rozdział XII PUZP zagrożony ?

przez admin

W poniedziałek 28 lutego br. w siedzibie Związku Pracodawców Kolejowych odbyło się spotkanie zarządców spółek kolejowych zrzeszonych w ZPK z reprezentacjami związków zawodowych (będących sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy) w sprawie modyfikacji rozdziału XII tegoż PUZP („Uprawnienia do kolejowych świadczeń przewozowych”). W załączeniu komunikat medialny FZZP PKP z tego spotkania. Organizacje związkowe proszone są o zgłaszanie swoich uwag.

Pobierz