PLK S.A – nowi członkowie zarządu

przez admin

W dniu 24.02.2011 roku powołano nowych członków Zarządu PLK S.A .Dyrektorem d/s eksploatacji został Pan Andrzej Pawłowski ( Dyrektor Centrum Kierowania Ruchem Warszawa) , Dyrektorem d/s eksploatacji Pani Józefa Majerczak (była dyr. IR Kraków).