Rada Branżowa SOK przeciwko dyskryminacji płacowej pracowników

przez admin

19 października br. odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei, na którym przede wszystkim dyskutowano nad stanem procedowania w parlamencie poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk sejmowy nr 510). Największe zaniepokojenie budzi nierozwiązany problem finansowania wynagrodzeń pracowników nowych służb i nabywania uprawnień emerytalnych.

Na posiedzeniu poruszono także zagadnienie niewypłacania w Straży Ochrony Kolei pełnej premii od 1 kwietnia br., braku regulaminu premiowania a także niekorzystnych dla pracowników warunków ubezpieczenia na życie. Omówiono jednocześnie rozliczenie z wdrożenia w SOK akcji awansowej, która zamiast niwelować różnice, tworzy jeszcze większe kominy w wynagrodzeniu zasadniczym we wszystkich grupach zatrudnionych w straży pracowników.

Członkowie Rady Branżowej SOK Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP podjęli decyzję o potrzebie wystąpienia Federacji do Komendanta Głównego SOK Józefa Hałyka z wnioskiem o podanie przyczyn nierównego i dyskryminującego traktowania większości funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, podjęcie pilnych działań mających na celu wyrównanie istniejącej dyskryminacji płacowej, rozpoczęcie negocjacji w sprawie podniesienia stawek godzinowych w regulaminie premii, co wynika ze wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od miesiąca kwietnia, tym samym zwiększenia się procentowego odpisu na premię o ok. 104.000 zł miesięcznie i wypłacenie wyrównania pracownikom od miesiąca wprowadzenia akcji awansowej. Zawnioskowano jednocześnie o uzupełnienie Komisji BHP przy Komendzie Głównej SOK o przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.