Kolejna Podkomisja Sejmowa o projekcie ustawy o straży kolejowej

przez admin

W dniach 27-28 października br. obradowała podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk nr 510). Ww. podkomisjach przewodniczył poseł Janusz Piechociński (PSL).

Podczas jej prac projekt został już dwukrotnie sczytany i nanoszone w mim były poprawki. Jest ich całkiem sporo i nie posiadam jeszcze ich pełnej treści, myślę, że poprawiony projekt niedługo się ukaże na stronie sejmowej.

Wiele poprawek zgłaszało MSWiA i niestety wiele z nich dyskryminuje naszych funkcjonariuszy w stosunku do innych służb mundurowych. Między innymi projekt nie zakłada przechodzenia na emerytury na zasadach, jakie obowiązują  inne służb mundurowe wchodzące w skład ministerstwa.   Przedstawicielom MSWiA nie podoba się nawet obecne uprawnienie naszych funkcjonariuszy do wcześniejszej emerytury ze względu na warunki szkodliwe. No cóż, pewnie uważają, że jest to koszt naszego przejścia do MSWiA. Szkoda tylko, iż przedstawiciele tego resortu ciągle podnoszą „cenę” naszego  „biletu wstępu” do MSWiA i niestety w większości te koszty mają ponieść funkcjonariusze liniowi. Mam nawet wrażenie, że  resort bardziej zainteresowany jest pieniędzmi i nieruchomościami,  jakie Straż Ochrony Kolei ma wnieś po jej przejęciu niż pracującymi w niej funkcjonariuszami, no może z wyjątkiem naszej kadry.

Podkomisja zdecydowała również, że ma pozostać nasza stara nazwa, czyli Straż Ochrony Kolei.

Wczoraj uzgodniono jeszcze jedna podkomisję za ok. 3 tygodnie, która ma zakończyć pracę nad projektem i przygotować sprawozdanie dla Komisji: Infrastruktury /INF/ oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/.  Podczas prac Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę, że nie jest możliwe wprowadzenie ustawy o SOK z dn. 1 stycznia 2011 roku ze względu proces legislacyjny i czas, jaki ma na zatwierdzenie projektu Senat i Prezydent RP. Biuro Legislacyjne wskazało przy tym, że mógłby to być najwcześniej 1 lipca 2011 roku.

Z tym nie zgodziło się MSWiA, argumentując, że jeżeli ustawa zostanie uchwalona to musi do niej powstać wiele rozporządzeń i resort wnioskuje o zapisanie jako najwcześniejszej możliwej daty wejścia ustawy o sok na dzień 1 stycznia 2012 roku.

 

                                                                          Robert Sobota