Rada Branżowa PLK o sytuacji spółki i ulgach przejazdowych

przez admin

11 maja br. w siedzibie Federacji ZZP PKP odbyło się kolejne posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych, której przewodniczy kol. Jacek Martiszek. W spotkaniu udział wzięli prezes PKP PLK S.A. Zbigniew Szafrański i z-ca Biura Spraw Pracowniczych w PKP PLK S.A. – Leszek Trojnara.

Rada Branżowa PLK na swoim posiedzeniu dokonała wyboru uzupełniającego na stanowiska przewodniczących Sekcji Centrum Realizacji Inwestycji i Sekcji Inżynierii Ruchu działających przy Radzie Branżowej. Przewodniczącymi Sekcji, i zarazem wiceprzewodniczącymi Rady Branżowej, zostali kolejno kol. kol. Radosław Strakulski i Romualda Chara. Dokonano także wyboru przedstawicieli Rady Branżowej w składach Komisji Zjazdowych, przed odbywającym się w 2012 roku Krajowym Zjazdem wyborczym delegatów FZZP PKP. Do Komisji Statutowej została wybrana kol. Joanna Klekot, do Komisji Programowej kol. Adam Sucholski, do Komisji Wyborczej kol. Danuta Romanowska-Siuda a do Komisji Finansowej kol. Janusz Ciok.

Podczas obecności przedstawicieli spółki PKP PLK prezes Szafrański omówił informacje o spółce, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji finansowej i prowadzonych inwestycjach na infrastrukturze. W temacie spraw pracowniczych, Szafrański oznajmił, że potrzebna jest zmiana struktury organizacyjnej jako elementu programu oszczędności, ale również jako rezultatu wprowadzania systemu informatycznego w spółce. W przeciwieństwie do prób dotychczasowych zmiana struktury nie ma polegać na prostym łączeniu zakładów, jak również – nie chcąc powtarzać błędów z 2009 roku z pełnomocnikami – wszelkie zmiany zostaną wpierw szeroko przedyskutowane, a po akceptacji nastąpi ich wdrożenie.

Szafrański powiedział również, że kwietniowe porozumienie w sprawie akcji awansowej dla pracowników miało na celu uniknięcie wejścia w konfrontacje z organizacjami związkowymi, i odbyło się przy pełnym zrozumieniu wzrastających kosztów życia i przy zabezpieczeniu finansowym z planowanych dochodów. Niemniej jednak, zdaniem prezesa, zachodzi potrzeba przedyskutowania ogólnych zmian w zasadach wynagradzania pracowników, co wiąże się z renegocjacją zakładowego i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

Główne kontrowersje podczas dyskusji wywołała próba odebrania przez pracodawcę dotychczasowych ulg przejazdowych dla kolejarzy (oraz emerytów kolejowych), a także odebrania pracownikom prawa do posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających. Jak powiedział przewodniczący Rady Branżowej kol. Jacek Martiszek: – Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP jest bardzo zdeterminowana do obrony uprawnień do ulg przejazdowych. Nie ma naszej zgody na odebranie dotychczasowych uprawnień. To ostatnia rzecz, która pozostała z dawnych uprawnień pracownika kolei. Nie jest to sprawa tej, czy innej spółki – w obronie ulg wystąpią kolejarze całej sieci i wszystkich spółek.

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI