Ciąg dalszy rozmów nt. ulg przejazdowych dla kolejarzy

przez admin

11 maja br. odbyło się spotkanie sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z Zarządem Związku Pracodawców Kolejowych w sprawie zmian w zapisach Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w szczególności rozdziału XII dot. ulg przejazdowych. Prezes ZPK Krzysztof Mamiński poinformował stronę społeczną, że po zakończeniu spotkania przewoźnicy spotkają się sami i ustalą wspólną ofertę dot. realizacji ulgowych przejazdów dla kolejarzy. Jednocześnie poinformował, że przewoźnicy pasażerscy zdeterminowani są, aby ulgi przejazdowe dotyczyły tylko pracowników, emerytów, rencistów i rencistów rodzinnych i miały wysokość 80% i dotyczyły tylko klasy II. W pociągach uruchamianych przez spółkę PKP Intercity Zarząd ZPK dopuszcza możliwość fakultatywnego dokupienia ulgi w klasie I. Dopłata do klasy I proponowana jest w kwocie 300 zł.

Przewoźnicy proponują trzy warianty wykupu ww. świadczeń przejazdowych w klasie II:

  • jedna cena dla pracowników, emerytów, rencistów i rencistów rodzinnych w wysokości 805 zł,
  • przy zróżnicowaniu dla pracowników, emerytów, rencistów i rencistów rodzinnych, dla pracowników wykup kosztowałby 861 zł, zaś dla emerytów, rencistów i rencistów rodzinnych – 586 zł,
  • przy wykupie tylko na pociągi spółki Przewozy Regionalne koszt świadczenia wynosiłby 311 zł, dla pociągów pozostałych przewoźników – 378 zł.

W dalszym ciągu Zarząd ZPK nie chce uznać podpartego opinią prawną stanowiska strony społecznej zgodnie z którym dotychczasowe Porozumienie w sprawie realizacji ulg przejazdowych podpisane w 2009 roku powinno obowiązywać do 31 grudnia 2012 roku.

Na następnym spotkaniu 16 maja br. Związek Pracodawców Kolejowych planuje przedłożyć stronie społecznej projekt protokołu dodatkowego zmieniającego zapisy rozdziału XII PUZP według zaproponowanych przez przewoźników ofert.

APEL-PROŚBA: Prześlij tego e-maila do członków swojej organizacji. Prześlij go do swoich przyjaciół. Podziel się tą informację, nie zachowuj jej tylko dla siebie. Opublikuj ją wszędzie, gdzie tylko możesz. Numery archiwalne „Głosu Kolejarza”: http://a323.latwy.pl

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI