Notatka ze spotkania 4-5 maja w sprawie paktu gwarancji Cargo

przez admin

Informuję, że w dniach 4, 5 maja 2011 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. z ponadzakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w PKP CARGO S.A.- sygnatariuszami Zakładowego układu zbiorowego pracy w sprawie Paktu gwarancji pracowniczych dla pracowników przewidzianych do prywatyzacji spółki Cargo.

Pracodawca odniósł się do przedstawionych przez związki zawodowe propozycji zapisów w Pakcie Gwarancji (przekazanym oficjalnie w dniu 28 kwietnia b.r. jako stanowisko Federacji i trzech organizacji związkowych) i stwierdził, że:

– może zgodzić się na okres gwarancji zatrudnienia na okres 6 letni nie zmieniając propozycji dla pracowników o najdłuższym stażu pracy – tych propozycji nie zaakceptowała strona społeczna,
– zgodził się również na premię prywatyzacyjną, ale zdecydowanie mniejszą niż proponuje strona społeczna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, czego strona społeczna nie zaakceptowała,
– zarząd przewiduje możliwość wzrostu wynagrodzeń pod warunkiem jego corocznej negocjacji,

– ponieważ w dalszym ciągu nie ma wspólnego stanowiska Spółki i związków dotyczącego podstawy zawarcia Paktu
(strona aspołeczna uważa, że powinno się zawrzeć na podst. art. 59 Konstytucji RP, art. 393 KC w zw. z art.
300 KP, aby był źródłem prawa pracy w rozumieniu art.9 parg. 1 KP) – w kwestii tej mają się spotkać prawnicy.
– związki zgłosiły również swoje zastrzeżenia w sprawie odnoszenia się w Pakcie do postanowień ZUZP – jeżeli nie
będzie można zapisać w sposób zgodny z prawem, że ZUZP ma być stosowany w okresie obowiązywania
gwarancji pracowniczych – zaproponowano, że zapisy z ZUZP zostaną przeniesione do Paktu.
– zgodnie z ustaleniami , Zarząd stwierdził, że na bieżąco przekazuje informacje z negocjacji do właściciela.
Ponieważ niektóre żądania leżą w gestii właściciela, na kolejnym spotkaniu ma być obecna P. M.Wasiak p.o.
Prezesa PKP S.A.

W związku z tym, że przed prywatyzacją miał być przekazany aportem majątek niezbędny dla prowadzenia działalności Spółki, czego nie uczyniono, zostało skierowane do Premiera Rządu RP pismo podpisane przez Związki z PKP CARGO S.A., które przekazuję w załączeniu.

Ponadto informuję, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie prawników strony społecznej z kancelarią reprezentującą spółkę Cargo w celu wyjaśnienia kwestii spornych.

Pozdrawiam
Dariusz Browarek