Rada Branżowa Cargo FZZP PKP przeciwko dalszej restrukturyzacji

przez admin

Zaprzestania dalszej restrukturyzacji w PKP CARGO S.A. i wdrożenia akcji awansowej w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników wszystkich szczebli w spółce w obecnym roku – takie żądania wystosowała na dzisiejszym posiedzeniu Rada Branżowa Cargo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Potwierdziła tym samym żądania przyjęte 3 sierpnia br. przez Prezydium Rady Branżowej i Prezydium Zarządu Głównego Federacji.

Rada Branżowa wyraziła swój protest przeciwko dalszemu procesowi restrukturyzacji w PKP Cargo. Zarząd spółki, po zmniejszeniu ilości zakładów z 42 do 16 i zwolnieniu ponad 16 tysięcy pracowników w przeciągu ostatnich dwóch lat, planuje obecnie dalszą restrukturyzację polegającą na utworzeniu 10 wielkoterytorialnych zakładów w miejsce obecnych 16. Wedle słów prezesa spółki Wojciecha Balczuna i dyrektora ds. pracowniczych w spółce Ireneusza Wasilewskiego – którzy byli gośćmi posiedzenia Rady Branżowej – z tytułu centralizacji zakładów do 2015 roku z pracą pożegna się dodatkowe 5-7 tysięcy osób (by osiągnąć docelową wielkość zatrudnienia w spółce 21-23 tys. pracowników).

Choć dotychczasowa restrukturyzacja PKP Cargo doprowadziła do zysku spółki w pierwszym półroczu w wysokości 7,3 mln złotych i pozwoliła zaplanować zysk na koniec roku w wysokości 40 mln, Zarząd firmy w dalszym ciągu zamierza przeprowadzać zmiany organizacyjne dotykające bezpośrednio pracowników. Nie spełniła się zatem obietnica stabilizacji zatrudnienia złożona przez kierownictwo spółki w ubiegłym roku, kiedy pracownicy dobrowolnie – w imię dobrostanu i polepszenia kondycji swoich zakładów pracy – wyrzekli się podwyżek płac i premii za pracę. Obecnie nie ma przyzwolenia załogi na dalsze poczynania Zarządu firmy, co zaskutkowało powołaniem w sierpniu br. w przewidzianych do restrukturyzacji (czyli w ostateczności do likwidacji) zakładach Cargo 6 komitetów protestacyjno-strajkowych. Pracownicy kolei obawiają się, że w przyszłym roku Zarząd może zechcieć dalej ograniczyć zatrudnienie, co powoduje całkowitą niepewność o losy miejsc pracy i źródeł utrzymania dla wszystkich pracowników spółki. Przypomnijmy także, że do zwolnień kolejarzy przygotowuje się także prezes PKP InterCity Grzegorz Mędza.

Sytuacja PKP Cargo i walka w obronie miejsc pracy pracowników spółki będzie przedmiotem działań protestacyjno-strajkowych powołanego wczoraj (18 sierpnia br.) wspólnego międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w skład którego wchodzą Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych (razem zrzeszające około 70% ze 110 tys. załogi wszystkich spółek Grupy PKP S.A. i spółki Przewozy Regionalne). Najbliższe posiedzenie Komitetu, który ustali metody, środki i harmonogram działań protestacyjnych zaplanowane jest na 26 sierpnia br. Wszystko wskazuje, że do pierwszej akcji strajkowej dojdzie 2 września br. na torach północno-wschodniej Polski.

Źródło – Federacja Związków Zawodowych PKP