Przedświąteczne posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK

przez admin

W dniu 20 grudnia 2023 roku w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie odbyło się przedświąteczne posiedzenie Komisji Forum Młodych FZZK, które prowadził przewodniczący Komisji kol. Sebastian Szwarc. Z ramienia kierownictwa Federacji ZZK obecni byli przewodniczący Jan Przywoźny i wiceprzewodniczący Krzysztof Bączek.  W spotkaniu wziął udział także zaproszony przewodniczący Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei FZZK kol. Michał Herman. 

Z przewodniczącym Rady dyskutowano o transformacji i zmianie pokoleniowej, jaka nastąpiła w formacji w ostatnich latach, a także o wyzwaniach i oczekiwaniach, szczególnie wśród młodych pracowników i funkcjonariuszy. 
Członkowie Komisji podjęli decyzję o wyborze jej sekretarza, którym została kol. Natalia Garbowska.
Uroczystym elementem posiedzenia było wręczenie przewodniczącemu Federacji ZZK Janowi Przywoźnemu oficjalnych podziękowań w uznaniu jego zasług na rzecz rozwoju ruchu związkowego wśród młodych pracowników, wspieraniu ich inicjatyw oraz poglądów.

W imieniu członkiń i członków Komisji Forum Młodych FZZK przewodniczący Komisji kol. Sebastian Szwarc złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, a także samych sukcesów w nadchodzącym 2024 roku. Najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt oraz realizacji zamierzeń i planów w nowym roku złożył członkiniom i członkom Komisji oraz wszystkim związkowcom także przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny.