Praca w czasie pandemii

przez admin

Koleżanki i Koledzy.
Poniżej przekazujemy informację przygotowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dot. wytycznych COVID-19.

Szanowni Państwo,

Aby wspierać pracodawców i przedsiębiorców w podejmowaniu działań zmierzających do ograniczania ryzyka związanego z narażeniem na koronawirus Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) przygotował i udostępnił na swojej stronie internetowej zbiór aktualnych wytycznych i wskazówek.
Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi wytycznymi i listą kontrolną pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19”, przygotowaną przez CIOP-PIB  w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89970/2020051833329&Koronawirus-zalecenia-ogolne-2020-05-18.pdf

W portalu Instytutu znajdą Państwo także poradnik UE na temat przygotowania środowiska pracy na powrót pracowników i wznowienia działalności po okresie zamknięcia: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/90086/Powrot-do-miejsca-zatrudnienia.pdf .

Więcej materiałów informacyjnych jest nadal dostępnych na stronie: www.ciop.pl/28kwietnia, a także w serwisie CIOP-PIB „Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19”: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P53400146641588681870543
Aby być na bieżąco z aktualnymi informacjami z  zakresu bhp zachęcamy do zaprenumerowania Newslettera „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”, które co miesiąc przygotowuje i rozsyła CIOP-PIB. Do newslettera można zapisać się poprzez stronę: www.ciop.pl/newsletter-bhp

Z pozdrowieniami,
Dorota Pięta Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 48 22 623 37 22