Pismo organizacji związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do prezesa zarządu spółki z wnioskiem o wprowadzenie zmian w ZUZP dotyczących wysokości ekwiwalentu za deputat węglowy

przez admin