ODEZWA

przez admin

DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SOK

 

                Mając na uwadze niskie zarobki funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, Zarząd Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy SOK ostro sprzeciwił się wprowadzaniu zmian ograniczających ilość godzin świątecznych w harmonogramach pracy dla funkcjonariuszy i pracowników SOK. Stanowisko nasze, ze względu na wprowadzenie w życie planu dotyczącego ograniczenia ww. godzin przez Komendanta Głównego SOK  w miesiącu czerwcu br., przewodniczący Robert Sobota przekazał Dyrektorowi Generalnemu Centrali Spółki panu Januszowi Czarnockiemu, który obiecał sprawę wyjaśnić, twierdząc, iż PLK nie polecała oszczędności w tym zakresie.

                 Mając to na uwadze, zwróciliśmy się 1 czerwca br. do Komendanta Regionu SOK w Katowicach o wyjaśnienia wprowadzenia tego rodzaju ograniczeń w IOK w Katowicach. Pismo nasze w tej sprawie zostało opublikowane w Internecie na – www.zzksl.pl. Mieliśmy nadzieję, że pozostałe związki zawodowe poprą nasze wystąpienie w obronie pracowniczych pensji. Niestety, ich zapał  w obronie pracowników w konfrontacji z pracodawcą gdzieś się ulotnił. Minął już tydzień od ukazania się naszego stanowiska i żadnej reakcji z ich strony się nie doczekaliśmy. Szkoda, wygląda na to, że stwierdzenie Pana Komendanta o poparciu ograniczenia w godzinach świątecznych przez dwa związki zawodowe przy sprzeciwie jednego, które padło podczas narady w Komendzie Głównej SOK, to prawda.

                Należy przy tym wspomnieć, że zgodnie z regulaminem premii przy braku możliwości utrzymania się w limicie środków na wynagrodzenia wstrzymuje się bezwzględnie fundusz na premię uznaniową i za szczególne osiągnięcia, a nie ogranicza ilość godzin świątecznych. Czemu tego nie zrobiono? Może prawdą jest to, że z tego funduszu opłaca się niektórych „przyjaciół” pana komendanta?

                Zdziwienie nasze przy tym jednocześnie budzą nieprawdziwe informacje podawane przez Komendantów o rzekomym sprzeciwie „któregoś” ze związków zawodowych w sprawie wprowadzenia ustawy o straży kolejowej. Panowie, jeśli macie na takie postępowanie któregokolwiek ze związków zawodowych dowody, to je po prostu dajcie, jeśli nie, to nie mąćcie ludziom w głowach tylko po to, aby nikt nie miał prawa was rozliczać z działań, które biją w obecnych funkcjonariuszy i pracowników liniowych SOK i polegających na zmniejszeniu ich wynagrodzenia przez ograniczenie pracy w niedzielę i święta.  Straż Ochrony Kolei naprawdę ma co robić w takie dni.

                                                                          Za Zarząd ZZK Śl. przy SOK

                                                                         Przewodniczący  Robert Sobota